Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych

Drukuj

Przyjdź na spotkanie i upiększ swoje osiedle

11 września rozpoczynają się spotkania dla mieszkańców trzech osiedli przy ul. Łącznej, Mickiewicza/Norwida oraz w dzielnicy Ząbkowice (Osiedle Robotnicze i Osiedle Młodych Hutników). Celem jest integracja mieszkańców wokół wspólnie realizowanego projektu. Organizatorem jest Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza we współpracy z Fundacją Laboratorium Architektury 60+ i PCG Polska.

Na początek po przeprowadzeniu krótkich konsultacji i zbadaniu bieżących potrzeb mieszkańców, odbędą się warsztaty, podczas których mieszkańcy będą mogli wspólnie z architektami zaprojektować, a następnie zrealizować wcześniej ustalony zakres prac – upiększenie bądź stworzenie nowego elementu swojego najbliższego miejsca zamieszkania.

zobacz szczegóły

Podczas spotkań przy kawie i poczęstunku, powstaną mapy wspomnień i anegdot osiedlowych, przygotowane zostaną konkursy z nagrodami i atrakcje dla najmłodszych (w tym gry i zabawy). Każdy cykl wydarzeń zwieńczy osiedlowy piknik, podczas którego mieszkańcy będą mogli uroczyście oddać do użytku zrealizowany przez siebie cel i wspólnie miło spędzić czas.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego działania!

 Projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej – Etap I” Zadanie 1B realizowany jest przez Gminę Dąbrowa Górnicza oraz partnerów przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 


SENIORZE – przyjdź, zrób coś dla siebie, działaj i bądź aktywny!

 

Właśnie rozpoczął się nabór do I etapu projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej.” Do wyjścia z domu, korzystania z życia i aktywności mieszkańców ulic: Mickiewicza, Norwida, Korczaka, Majakowskiego, Krasińskiego, Słowackiego, Wyspiańskiego, Przemysłowej, 6 Sierpnia, 11 Listopada, Łącznej i Ząbkowic zaprasza Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”.

Seniorzy w wieku 60+, którzy podejmą wyzwanie będą mogli skorzystać z usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora uczestniczyć w Warsztatach Rozwoju czy Wolontariacie międzypokoleniowym. Dowiedzą się co ważnego dzieje się w mieście, gdzie miło i atrakcyjnie spędzić czas, w razie potrzeby uzyskają wsparcie i doradztwo prawne a także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Będą też mogli skorzystać z pomocy wolontariuszy. Zainteresowani nauczą się obsługi komputera, telefonu komórkowego czy aparatu cyfrowego. Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w zajęciach artystycznych, kulinarnych, sportowych, spotkać ciekawych ludzi i miło spędzić czas przy muzyce. Wśród propozycji można znaleźć także wspólne wyjścia do kina, wycieczki integracyjne, spotkanie wigilijne oraz imprezy integracyjne. A wszystko to bezpłatnie!

Zainteresowani mogą kontaktować się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”, Al. J. Piłsudskiego 34E/662, Dąbrowa Górnicza w godz. 13.00-18.00, mailowo: e-mail: razem.w.przyszlosc@interia.pl bądź telefonicznie: 795-351-566

Liderem projektu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, która realizuje go w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem w Przyszłość” i Fundacją Imago.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020r.


 

Dąbrowa Górnicza pozyskała ponad milion złotych unijnego dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców.

Projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej- Etap I” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Ma on charakter partnerski.

Główny beneficjentem jest gmina Dąbrowa Górnicza, a partnerami wyłonionymi w ramach otwartego naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zostały: Fundacja Imago z Wrocławia oraz Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Dąbrowy Górniczej. Nabór partnerów odbył się na zasadach zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania. Partnerstwo zostało zainicjowane przed złożeniem wniosku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w styczniu br.

Głównym celem projektu jest zmiana sytuacji – przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 70 osób – mieszkańców obszarów rewitalizacji Dąbrowy Górniczej, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem, z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji oraz wolontariatu międzypokoleniowego.

Projekt „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I” będzie realizowany w 3 obszarach rewitalizacji, przy czym na Osiedlu Łączna będzie koncentrował się na wsparciu rozwoju dzieci i młodzieży, w Ząbkowicach będzie dedykowany długotrwale bezrobotnym, natomiast na Osiedlach Mickiewicza- Norwida będzie wiązał się z realizacją zadań mających na celu ograniczenie wykluczenia społecznego wśród seniorów. Elementem wspólnym i towarzyszącym będą zadania aktywizujące lokalne społeczności. W każdym z obszarów projekt ma status projektu rdzeniowego, co oznacza, że jego realizacja jest kluczowa dla skutecznego prowadzenia procesu rewitalizacji w tym obszarze.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 209 062,88 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa zł 88/100).

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 027 703,45 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzy zł 45/100), co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 120 906,29 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześć zł 29/100), co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.