Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Miasta partnerskie

Drukuj

 

Cămpulung Moldovenesc w Rumunii.
Miasto partnerskie Dąbrowy Górniczej leży w górskim rejonie tzw. Bukowiny, w województwie Suceava w Rumunii. Obecnie liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Znajdują się tutaj między innymi fabryka mebli oraz fabryka wyrobów mlecznych. Rozwinięta jest baza hotelowa związana z atrakcyjnymi terenami turystycznymi. Miejscowość Cămpulung Moldovenesc czyli w tłumaczeniu Długa Polana Mołdawska znana jest już od średniowiecza. Pierwsza pisana wzmianka o tej osadzie pochodzi z 14 kwietnia 1411 roku z dokumentu Aleksandra Łaskawego. Obecne miasto leżące u stóp masywu Rarau jest miejscem gdzie rozpoczyna się wiele tras turystycznych po Bukowinie.
Umowę o wzajemnym partnerstwie podpisano w kwietniu 2004 roku podczas wizyty przedstawicieli Dąbrowy Górniczej w mieście Cămpulung Moldovenesc.  zobacz także

****

Alczewsk (Ukraina)
21 marca 2006 r. w mieście Alczewsk nastąpiło podpisanie „Porozumienia o kontaktach partnerskich między miastami Dąbrowa Górnicza (Rzeczpospolita Polska) i Alczewsk (Ukraina).
W umowie wpisano, iż strony będą dążyć do nawiązania wszechstronnej współpracy społeczno – kulturalnej, gospodarczej i handlowej. Kontakty i współpraca partnerska będzie rozwijana  m.in. w następujących dziedzinach życia społeczno – gospodarczego: kultura i sztuka, nauka, oświata i wychowanie, turystyka i rekreacja, kultura fizyczna,  gospodarka, administracja samorządowa oraz ochrona środowiska i ekologia.
Celem nawiązanej współpracy jest wspieranie przyjaźni i kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast, zwłaszcza poprzez rozwijanie wymiany grup młodzieży, rozwijanie znajomości kultury obu narodów wśród mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza i Alczewska oraz nawiązanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. zobacz także

****

Studénka w Republice Czeskiej
Porozumienie o kontaktach partnerskich między miastami Studénka w Republice Czeskiej i Dąbrowa Górnicza w Rzeczypospolitej Polskiej zostało podpisane 6 stycznia 2006 r. w mieście Studénka.
Miasta zobowiązały się do nawiązania współpracy m.in. w zakresie życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Wraz z nawiązaniem kontaktów obie strony umowy będą się starać pogłębić znajomość sposobu życia w obu krajach i poszczególnych miastach, zapoznać się zarówno z historią, jak i ze współczesnym stopniem rozwoju kultury obu narodów oraz strukturą  zarządzania w obu  miastach.

zobacz szczegóły

Medias
Rumuńskie Medias znalazło się w gronie partnerskich miast Dąbrowy Górniczej. Oficjalnie przypieczętowała to zawarta 29 lutego 2012 roku umowa. Wzajemne relacje budowano już przez dłuższy czas. Od wielu lat kwitnie bowiem współpraca międzynarodowa dąbrowskich szkół, miasto uczestniczy też w europejskich projektach. Kontakty z Medias, miastem przemysłowym leżącym w centrum Siedmiogrodu w okręgu Sybin, nawiązane zostały przy okazji realizowanego wspólnie projektu URBACT (OP-ACT). więcej