Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 kwietnia 2018

Zmiany w uchwale o stypendiach dla wybitnych dąbrowskich sportowców

Drukuj

Po ostatniej sesji rady miejskiej mamy dwie wiadomości: od kolejnego półrocza mogą się zmniejszyć stypendia przyznawane poszczególnym dąbrowskim sportowcom, a także nastąpią dysproporcje w dyscyplinach  sportowych na korzyść reprezentantów wschodnich sztuk walki.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku niektórzy radni, na wniosek Piotra Ślusarczyka z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzili poprawki do wnoszonej przez Prezydenta Miasta zmiany w Uchwale RM nr LVII / 1008 / 10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie. Wniosek, który w głosowaniu uzyskał większość obecnych na sali radnych, m.in. z Klubu PiS, kilku radnych z Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej oraz Dąbrowskiej Wspólnoty Samorządowej dotyczył rozszerzenia skali miejsc uzyskiwanych w zawodach sportowych, za zdobycie których zawodniczki i zawodnicy z dąbrowskich klubów mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.                  

Z zaproponowanej przez prezydenta miasta skali miejsc od 1 do 3 (miejsca medalowe) radni przegłosowali skalę miejsc od 1 do 8.  Przegłosowana, rozszerzona skala, dotyczy miejsc uzyskiwanych przez reprezentantów klubów i stowarzyszeń sportowych w zawodach rangi Mistrzostw Świata i Europy, Pucharu Świata i Europy oraz Akademickich Mistrzostw Świata i Europy w kategoriach senior lub junior.

Biorąc pod uwagę środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe w roku 2018, wprowadzenie zmiany rozszerzającej skalę uzyskiwanych miejsc przez zawodniczki i zawodników w rywalizacji sportowej dodatkowo o miejsca od 4 do 8 (pozamedalowe) może spowodować znaczące obniżenie wysokości stypendiów przyznawanych zawodnikom na drugie półrocze 2018, a także w latach kolejnych.

W roku 2017 Prezydent Miasta podpisał łącznie 151 umów stypendialnych, które obejmowały okres pierwszego i drugiego półrocza. W roku bieżącym przyznał już na okres pierwszego półrocza stypendia sportowe dla 83 zawodników dąbrowskich klubów, w tym dla 24 reprezentantów wschodnich sztuk walki. Jest to wzrost o ponad 10% w stosunku do ilości stypendiów przyznanych zawodnikom w I półroczu roku ubiegłego i już to spowodowało obniżenie wysokości stypendiów dla poszczególnych zawodników.    

Dzięki dotacjom finansowym udzielanym przez Prezydenta Miasta klubom i stowarzyszeniom na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu, prowadzenie szkoleń i rozgrywek oraz udział w zawodach sportowych, z roku na rok przybywa zawodniczek i zawodników, którzy osiągając bardzo wysokie wyniki ubiegają się o przyznanie stypendium sportowego.

Zmiana do uchwały rozszerzająca skalę miejsc uzyskiwanych w zawodach od 1 do 8 spowoduje, że zawodnicy reprezentujący Dąbrowę Górniczą w imprezach najwyższej rangi np. w Igrzyskach Olimpijskich, będący aktualnymi Mistrzami Świata, Europy czy Polski mogą w rezultacie otrzymać znacząco niższe stypendia od tych, które regularnie pobierali dotychczas. Przesądzić o tym może zwiększenie się ilości wniosków zawodników, którzy zajmując miejsca niemedalowe (poza podium ) w zawodach sportowych, ale mieszczące się w skali do 8. miejsca będą mogli ubiegać się o stypendia.

Czy zawodnik – uczestnik Igrzysk Olimpijskich, Mistrz Świata, Europy czy Polski – będzie usatysfakcjonowany z wysokości przyznanego stypendium po jego obniżeniu? Czy będzie miał dalszą motywację do doskonalenia swoich sportowych umiejętności, nie widząc znaczącego wsparcia i docenienia jego wysiłku ze strony gminy? Czy niskie stypendium nie będzie powodem  do zmiany barw klubowych i dalszej kontynuacji zawodniczej kariery w innym klubie i mieście? To pytania, których nie zadali sobie radni głosujący za zmianami w uchwale.  

Co więcej, gdy skutki finansowe wprowadzenia poprawki były podnoszone w czasie trwania debaty poprzedzającej głosowanie, nadal z uporem godnym lepszej sprawy, przekonywali do wprowadzenia zmian. Zmian, które już wkrótce mogą  odczuć na własnej skórze wybitni dąbrowscy zawodnicy i środowiska sportowe.

Bartosz Matylewicz

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza