Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
16 kwietnia 2021

Umów wizytę przed przyjściem do UM

Drukuj

Chcąc załatwić większość spraw w Urzędzie Miejskim, najpierw trzeba się umówić. Można to zrobić online albo telefonicznie.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej obsługiwane są wyłącznie osoby, które wcześniej umówiły swoją wizytę. Wyjątek stanowią niektóre sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Urbanistyki i Architektury, a także opłat podatków – te można załatwić bez wcześniejszego umawiania.

Ważne! Sprawy dotyczące zbycia i nabycia pojazdów, a także wyrejestrowania z tytułu demontażu lub kradzieży można załatwić bez umawiania wizyty i przychodzenia do Urzędu Miejskiego. Wnioski i kopie/skany dokumentów można przesłać tradycyjną pocztą, mailem na: obywatelski@dg.pl albo złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do UM. Informacje i wnioski dotyczące spraw komunikacyjnych znajdują się w zakładce: www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5887 Zbycie i nabycie można zgłosić też przez rządowy portal gov.pl pod adresem www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne Usługi te są również dostępne w systemach www.epuap.gov.pl i www.esp.pwpw.pl

Poprzez elektroniczny kalendarz na stronie kalendarz.dg.pl można umawiać wizyty dotyczące pojazdów i kierowców, dowodów osobistych i meldunków, spraw mieszkaniowych, geodezji i kartografii, a także działalności gospodarczej.

Kalendarz umożliwia umawianie wizyt z wyprzedzeniem do 14 dni. W ustalonym terminie, nie wcześniej niż 30 minut przed ustaloną godziną, należy podejść do biletomatu i wpisać swój numer telefonu. Następnie system go autoryzuje i sprawdza, czy dana wizyta była faktycznie umówiona. Jeśli poprawnie zweryfikowano wizytę, otrzymamy bilet, który daje preferencyjne miejsce przed pozostałymi oczekującymi. Jeśli osoba umówiona przez kalendarz się spóźni, traci możliwość skorzystania z usługi.

Jeśli nie można skorzystać z umówionej wizyty, powinno się ją odwołać – dzięki temu ze zwolnionego terminu będzie mógł skorzystać ktoś inny. Odwołanie wizyty jest możliwe poprzez kliknięcie w przesłany link. Nieodwoływanie wizyt to jedna z głównych przyczyn ograniczonej dostępności do usług.

Wizytę najlepiej umówić samodzielnie poprzez kalendarz.dg.pl Jeżeli nie mamy takiej możliwości, można zrobić to dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta – 32 295 67 00. Warto także kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami.

Ważne! Część spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego można załatwić „od ręki”, a niektóre wymagają wcześniejszego umówienia.

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego tylko po telefonicznym umówieniu terminu wizyty:

 • sprawy małżeńskie: umówienie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed ślubem konkordatowym,
 • przyjęcie uznania ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego,
 • rejestracja aktu urodzenia (polecamy składanie wniosku za pośrednictwem ePUAP),
 • wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju,
 • pozostałe sprawy dotyczące rejestracji stanu cywilnego.

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego bez konieczności telefonicznego umówienia terminu wizyty:

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • przyjęcie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz wydanie przygotowanego odpisu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • przyjęcie oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
 • przyjęcie wniosku o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, sporządzonego poza granicami kraju,
 • przyjcie wniosku o sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • przyjęcie wniosku w sprawie zmiany imienia lub nazwiska,

Dane kontaktowe do wydziałów Urzędu Miejskiego

 • Urząd Stanu Cywilnego

W zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego:
telefon kontaktowy: 32 295 67 94, 32 295 67 27

W zakresie rejestracji aktów zgonu:
telefon kontaktowy: 32 295 67 08, 32 295 68 14

W zakresie rejestracji aktów urodzenia, uznania ojcostwa:
telefon kontaktowy: 32 295 67 08, 32 295 68 15

W zakresie rejestracji aktów małżeństwa, wydawania decyzji z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego:
telefon kontaktowy: 32 295 67 22, 32 295 68 16

Email Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

 • Wydział Spraw Obywatelskich

W zakresie spraw meldunkowych:
telefon kontaktowy:
32 295 68 94

W zakresie dowodów osobistych:
telefon kontaktowy:
32 295 9656

W zakresie pojazdów:
telefon kontaktowy:
32 295 67 81

W zakresie prawa jazdy oraz uprawnień:
telefon kontaktowy:
32 295 67 92 (prawa jazdy) / 32 295 69 01 (uprawnienia)

Zmiany obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Od października 2020 r. realizacja spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem kalendarza do internetowego umawiania wizyt www.kalendarz.dg.pl

Informacje i wnioski dotyczące spraw komunikacyjnych znajdują się w zakładce: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5887

Email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

 • Wydział Polityki Społecznej

Telefon kontaktowy: 32 295 68 93, 32 295 67 65
Email: wps@dg.pl

 • Wydział Podatków i Opłat

Kontakt w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego: tel.: 32 295 67 51,

tel.: 32 395 67 52 
Kontakt w sprawie opłat adiacenckich i planistycznych: tel.: 32 295 67 33

telefon kontaktowy:
32 295 67 51

Email: astanuch@dg.pl

 • Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Naczelnik Wydziału: tel. 784 077 804,  32 295 96 97, email: efudali@dg.pl  inwestor@dg.pl

Obsługa przedsiębiorców:tel. 662 138 251, 32 295 67 10 email: plelas@dg.pl

W zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13,email: dczarnecka@dg.pl bkosciow@dg.pl

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl

Obsługa potencjalnych inwestorów, obsługa trwających procesów inwestycyjnych:

tel. 32 295 69 90, email: pzygmunt@dg.pl

tel: 32 295 96 97, email: efudali@dg.pl inwestor@dg.pl

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji
tel. 32 295 69 90, 32 295 68 85, email: pzygmunt@dg.pl

 • Wydział Infrastruktury Miejskiej

Naczelnik Wydziału – tel. 32 295 96 47, agrzadziel@dg.pl

Sekretariat Wydziału – tel. 32 295 68 62

Z-ca Naczelnika Wydziału – tel. 32 295 68 47,rzalas@dg.pl

Referat Dróg i Transportu – tel. 32 295 67 24, pglowacki@dg.pl

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami – tel. 32 295 68 47, rzalas@dg.pl

Referat Zieleni i Oczyszczania – tel. 32 295 96 51, araus@dg.pl

Referat Zarządzania Energią – tel. 32 295 96 82, mmrowka@dg.pl

Każdorazowo rekomenduje się uzgadnianie telefoniczne sposobu wniesienia podania do Wydziału Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 32 295 68 62.

 • Wydział Ochrony Środowiska

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Email Wydziału Ochrony Środowiska: ekologia@dg.pl

 • Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
  Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź emailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

 • Wydział Oświaty

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

Na każdym piśmie dotyczącym prowadzonej przez wydział sprawie jest numer telefonu osoby prowadzącej, wobec tego w razie pytań prosimy kontaktować się z tą osobą telefonicznie, w razie jej absencji pod numerem telefonu 32 2956 867 lub 32 295 96 02
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02, email: architektura@dg.pl

 • Wydział Geodezji i Kartografii

telefon kontaktowy:

32 295 67 55
32 295 69 68

Email: geodezja@dg.pl  

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel.:32 295 68 32

Email: nieruchomosci@dg.pl

 • Wydział Inwestycji Drogowych

tel.: 32 295 96 69

Email: zkubik@dg.pl   

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

tel. 32 262 44 10

Email: osrodek_dysp@dg.pl

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 32 295 69 26

Email: mjakubczyk@dg.pl

 • Biuro Rady Miejskiej

tel.: 32 295 67 13

Email: biuro_rady@dg.pl 

 • Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 32 295 68 39; email: rzwolinski@dg.pl

 • Wydział Kadr i Szkoleń

tel. 32 295 67 40; email: kadry@dg.pl

 • Wydział Księgowości

tel. 32 295 67 50; email: ageborska@dg.pl

W zakresie informacji dotyczących płatności:

– Użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa – 32 295 67 68, 32 295 96 65, 32 295 67 77

– Podatek od nieruchomości – 32 295 67 67, 32 295 96 32

 • Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

tel. 32 295 68 97, email: wjuroff@dg.pl

 • Wydział Marki Miasta
  Centrum Obsługi Klienta

tel. 32 295 67 00, email: pwroblewska@dg.pl

 • Wydział Nadzoru i Kontroli

tel. 32 295 68 81; email: nadzorwlascicielski@dg.pl

 • Wydział Obsługi Urzędu

tel. 32 295 69 60; email: rzeczyznalezione@dg.pl lub administracja@dg.pl

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

tel. 32 295 6 825; email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

– ograniczona możliwość umawiania się w siedzibie inspektoratu,

– wizyta w siedzibie inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,

– w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), nr tel.: 32 295 69 24, email: pinb@dg.pl

 • Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Wszystkie sprawy są załatwiane w siedzibie MZGO.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
ul. Piłsudskiego 34 c
tel.: 32 264 46 23
email: sekretariat@mzgodg.pl
godziny pracy: pn.-pt. 7-15, środa 7-18
www.mzgodg.pl

Będąc w UM, trzeba pamiętać o przestrzeganiu zasad sanitarnych – zachowywaniu dystansu między osobami, dezynfekcji rąk i używaniu maseczek.

Zalecanym sposobem dokonywania płatności są przelewy online.

Konta bankowe UM:

 • wpłaty komunikacyjne (np. rejestracja pojazdu, karta pojazdu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny),wpłaty dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów i opłat przekształceniowych(GMINA),  opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych (np. mapy, wypisy)
  20 1560 1010 0000 9480 0000 1082
 • wpłaty podatków, wpłaty opłaty skarbowej
  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
 • wpłaty dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów i opłat przekształceniowych  (Skarb Państwa), wpłaty za udostępnienie danych osobowych
  67 1560 1010 0000 9480 0000 1109

W Dąbrowie Górniczej wybrane urzędowe sprawy można załatwić również przez paczkomat. Usługa Paczkomat Urząd24 pozwala to zrobić bezkontaktowo i całodobowo. Więcej informacji na stronie www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/urzedowe-sprawy-zalatwisz-przez-paczkomat/

Czytaj więcej

Wiadomości

Budżet Obywatelski po raz trzeci

Wiadomości

Duże zmiany na Majakowskiego. Ważne dla kierowców i pasażerów autobusów

Wiadomości

Wpływasz na to, czym oddychasz

Wiadomości

Maj z przedsiębiorczością