Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
25 września 2020

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu

W Urzędzie Miejskim, od 1 do 22 października 2020 r. ponownie wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położnych w rejonie ulic: Koksowniczej, Zakawie, Składowej, Świerczyna – Etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl Z materiałami można zapoznać się także w Urzędzie Miejskim, po telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 32 295 67 26.

Do projektu planu można wnosić uwagi. Należy je składać do prezydenta miasta, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2020 r. włącznie.

Uwagi mogą być wnoszone w formie:
1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@dg.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 15 października 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w sali nr 1, o godz.15:00.

Czytaj więcej

Wiadomości

Lokalnie i na wynos

Wiadomości

Cała Polska w czerwonej strefie

Wiadomości

Połączmy tradycję z troską o środowisko

Wiadomości

Pora na zimowy czas