17 marca 2020

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Z uwagi na obecną sytuację w kraju Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej podjął decyzję o odwołaniu przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hallerczyków (dz, 343/5) i ul. Św. Antoniego (dz. 6/10). Odwołanie przetargów uzasadnione jest podejmowaniem przez organy administracji publicznej działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego mając na uwadze m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433).

Z kolei w zakresie przetargów organizowanych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) wszystkie planowane przetargi odbędą się w wyznaczonych terminach z zastrzeżeniem ewentualnej zmiany terminu składania ofert na skutek modyfikacji dokonanej na wniosek wykonawców.

Ogloszenie o odwołaniu przetargów

Czytaj więcej

Wiadomości

„Lokal na start” po raz trzeci

Wiadomości

Zadzwoń – specjaliści udzielą pomocy!

Wiadomości

Zmiany w kierownictwie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Wiadomości

2 godziny basenu za FREE dla dzieci i młodzieży!