10 lipca 2019

Wykazy nieruchomości na sprzedaż

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Spis podmiotowe – Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
– przy ul. Kasprzaka 25 (k.m. 31, obręb Dąbrowa Górnicza) – ozn. nr 66/11,
– przy ul. Śliwińskiego (k.m. 45, obręb Dąbrowa Górnicza) – ozn. nr 2/1,
– przy ul. Wiosennej (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 4694/5, 4694/6,
– przy ul. Bocznej (k.m. 17, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 3480/9, 3480/10, 3480/11, 3480/13, 3480/14.

Wykazy_Boczna

Wykaz_Kasprzaka

Wykazy_Wiosenna

Wykaz_Sliwinskiego

Czytaj więcej

Wiadomości

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Wiadomości

Pierwsze karty ŚKUP tracą ważność!

Nieruchomości

Przetarg na wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości

Wiadomości

Aktywni znów pokazali, co potrafią