10 lipca 2019

Wykazy nieruchomości na sprzedaż

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Spis podmiotowe – Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:
– przy ul. Kasprzaka 25 (k.m. 31, obręb Dąbrowa Górnicza) – ozn. nr 66/11,
– przy ul. Śliwińskiego (k.m. 45, obręb Dąbrowa Górnicza) – ozn. nr 2/1,
– przy ul. Wiosennej (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 4694/5, 4694/6,
– przy ul. Bocznej (k.m. 17, obręb Strzemieszyce Wielkie) – ozn. nr: 3480/9, 3480/10, 3480/11, 3480/13, 3480/14.

Wykazy_Boczna

Wykaz_Kasprzaka

Wykazy_Wiosenna

Wykaz_Sliwinskiego

Czytaj więcej

Wiadomości

„Lokal na start” po raz trzeci

Wiadomości

Zadzwoń – specjaliści udzielą pomocy!

Wiadomości

Zmiany w kierownictwie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Wiadomości

2 godziny basenu za FREE dla dzieci i młodzieży!