Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 listopada 2022

Mieszkańcy niektórych osiedli znów będą rozmawiać o projektach

Drukuj

7 listopada rozpocznie się druga tura spotkań na osiedlach, na których dotąd nie udało się wybrać zadań do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Takich miejsc jest 17.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, oparty na spotkaniach i rozmowach, powrócił po dwuletniej, covidowej przerwie. Pula środków na zadania wskazane przez dąbrowian wynosi 7 mln zł. Kwoty dla poszczególnych osiedli zależą od liczby mieszkańców.

Najpierw, w marcu, mieszkańcy spotkali się i wskazali priorytety dla swoich osiedli. Do wyboru mieli sześć kategorii: infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze; miejsca postojowe i parkingi; zieleń, łąki kwietne, dosadzenia, pielęgnacja; zagospodarowanie przestrzeni wspólnych; projekty miękkie/społeczne; infrastruktura czasu wolnego. Następnie, na przełomie maja i czerwca, każdy mieszkaniec mógł proponować konkretne zadania, które mieszczą się w ramach kategorii wybranej dla osiedla. Spośród 246 propozycji, 12 złożono niezgodnie z procedurą, a 4 po terminie. Tym sposobem zostało 230 bez uchybień formalnych. Po weryfikacji przez UM, za możliwe do realizacji uznano 93 projekty.

– Od 26 września do 20 października odbyło się 36 spotkań na osiedlach, w których uczestniczyło 388 mieszkańców. Prezentowano na nich i omawiano pomysły zgłoszone przez dąbrowian. Celem forów było również przedstawienie projektów opracowanych przez wydziały urzędu miejskiego na podstawie zgłoszonych propozycji. W wyniku dyskusji nad nimi, w 19 osiedlach wybrano 36 projektów do realizacji w 2023 r. W 17 osiedlach konieczne są kolejne spotkania – wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz – Ćwik, zastępca naczelnika wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM

Zadania, które będą zrealizowano w przyszłym roku, wybrano na osiedlach: Broadway, Ujejsce, Kuźniczka Nowa, Reden-Adamiecki, Podlesie, Stara Dąbrowa, Stary Gołonóg, Staszic, Trzebiesławice, Osiedle Młodych Hutników, Rudy, Aleje, Mydlice Północne, Strzemieszyce Małe, Łazy Błędowskie, Kasprzak, Manhattan, Okradzionów oraz Ząbkowice. Szczegółowe informacje o tym, na co zdecydowano się w poszczególnych rejonach można znaleźć na stronie twojadabrowa.pl/dzielnice

Osiedla, w których odbędą się kolejne spotkania to: Piekło, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Łęknice, Gołonóg, Błędów, Górka Gołonoska, Antoniów, Ratanice, Mydlice Południowe, Śródmieście, Łosień, Łęka, Reden, Marianki, Tworzeń, Zielona-Korzeniec-Dziewiąty oraz Strzemieszyce Wielkie.

Harmonogram spotkań

 • 07.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Mydlice Południowe
  Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej, ul. Jaworowa 6.
   
 • 08.11.2022r. godz. 17:00
  Dzielnica: Tucznawa-Bugaj-Sikorka
  Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskiego 139.
   
 • 14.11.2022r. godz. 17:00
  Dzielnica: Łosień
  Miejsce spotkania: Świetlica w Łośniu, ul. Pocztowa 3.
   
 • 15.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Łęknice
  Miejsce spotkania: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35.
   
 • 16.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Reden
  Miejsce spotkania: I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego, ul. M. Kopernika 40.
   
 • 17.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Śródmieście
  Miejsce spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. T. Kościuszki 25.

  Osiedle: Błędów
  Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.
   

 • 21.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Górka Gołonoska
  Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Piłsudskiego 73.

  Osiedle: Marianki i Ratanice (spotkania łączone)
  Miejsce spotkania: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.
   

 • 22.11.2022r. godz. 17:00
  Dzielnica: Łęka
  Miejsce spotkania: Świetlica w Łęce, ul. Przelotowa 185a.

  Osiedle: Piekło
  Miejsce spotkania: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29/1.
   

 • 23.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Gołonóg
  Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Piłsudskiego 73.
   
 • 24.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Tworzeń
  Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 11, al. J. Piłsudskiego 103.

  Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie
  Miejsce spotkania: Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93.
   

 • 28.11.2022r. godz. 17:00
  Osiedle: Zielona-Korzeniec-Dziewiąty
  Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego, ul. Konopnickiej 56.

Od 2013 r., kiedy zadebiutował Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, odbyło się jego siedem edycji. Trzy z nich w tzw. formule DBP 2.0, gdzie głosowanie na projekty zastąpiono dyskusjami nad ich wyborem podczas spotkań mieszkańców. W ciągu tych lat zrealizowano 522 projekty na łączną kwotę ok. 51,4 mln zł. Są to rozmaite przedsięwzięcia, m.in. place zabaw, boiska, siłownie plenerowe, chodniki, miejsca parkingowe, doposażenia osiedlowych świetlic czy filii biblioteki.

Warto pamiętać, że w tym roku nie jest realizowany ogólnomiejski Budżet Obywatelski. Prawo dopuszcza jego zawieszenie i w Dąbrowie Górniczej postanowiono z niego skorzystać. Taką decyzję na czerwcowej sesji podjęła Rada Miejska.

– Przerwa w przeprowadzaniu tego procesu pozwoli m.in. na organizację konsultacji i warsztatów, podczas których z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, radnymi czy pracownikami urzędu będziemy pracować nad nowymi zasadami realizacji Budżetu Obywatelskiego – tłumaczy Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

W czasie rozmów o zawieszeniu BO przywoływano m.in. argument o trudności jednoczesnej realizacji dwóch budżetów – obywatelskiego i partycypacyjnego. Mówiono też o możliwości wprowadzenia zmian do jego regulaminu, czego wcześniej nie można było robić, a od końca maja pozwalają na to znowelizowane przepisy.

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza