Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
17 września 2018

Konsultujemy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

Drukuj

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta na temat procedury wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zgodnie z art.15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, od następnej kadencji rady gminy będzie miał zastosowanie dodany tą ustawą art.41 a ustawy o samorządzie gminnym.Zgodnie z tym przepisem grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Konsultacje w sprawie trybu wykonywania inicjatywy będą prowadzone wg harmonogramu:

17 września prezentacja projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w na portalach www.bip.dabrowa-gornicza.pl; www.konsultacje.idabrowa.pl ,

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, pokój 108

od 18 września do 5 października zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag

Pisemnie na adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem ”uwagi do konsultacji społecznych – inicjatywa uchwałodawcza”

Elektronicznie na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

27 września od godz. 8.00 do godz. 18.00 dyżur w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, pokój nr 108

4 października od godz. 8.00 do godz. 18.00 dyżur w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, pokój nr 108

Sporządzenie raportu w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag i opinii.

Ogłoszenie inicjatywa uchwałodawcza

Projekt uchwały

Czytaj więcej

Biznes

PRZETARG NA NAJEM PRZY UL. ŻEGLARSKIEJ

Rekreacja

Weekend w mieście

Komunikaty

Obwieszczenie

Strona główna

XVIII Festiwal Piosenki i Tańca Dąbrowskich Przedszkolaków