Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
23 kwietnia 2024

Kolej chce połączyć Tworzeń z Gołonogiem i Strzemieszycami. Ruszyły konsultacje

Drukuj

PKP PLK S.A. pracuje nad odbudową przystanku Dąbrowa Górnicza Tworzeń i połączeniem go z Gołonogiem i Strzemieszycami. Przygotowywany jest projekt tej inwestycji, a 29 kwietnia odbędzie się spotkanie na ten temat. Swoje uwagi można przekazywać też w ankiecie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu Kolej Plus. Oprócz odtworzenia przystanku, zakłada również modernizację torowiska łączącego Tworzeń ze Strzemieszycami, a także odbudowę istniejących niegdyś torów do Gołonoga.

W efekcie z Tworznia i Strzemieszyc mamy łatwiej dotrzeć do Gołonoga czy centrum, skąd kursują pociągi m.in. do Katowic, Częstochowy i w dalsze miejsca. 

– Dla Dąbrowy Górniczej odbudowa łącznika między stacjami w Gołonogu i Tworzniu będzie szansą na bezpośrednie skomunikowanie centrum naszego miasta przez linię 133 z Małopolską i Krakowem – podkreśla Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej

29 kwietnia o godz. 17 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (ul. Swobodna 59) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat inwestycji i opracowywanej koncepcji programowo-przestrzennej.

Poprowadzą je przedstawiciele firmy Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej swoje uwagi mogą przekazywać również w ankiecie:

Konsultacje trwają do 6 maja. Odpowiedzi i uwagi mają być wykorzystane do uszczegółowienia projektu i opracowania optymalnego przebiegu linii kolejowej.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa 6 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktu, przepustów), modernizacja 3 i budowa 2 nowych przejazdów kolejowo-drogowych. Prace projektowe będą realizowane w latach 2024 – 2026. Budowę przewidziano na lata 2027-2029. Szacowana wartość całej inwestycji (prace projektowe i budowlane) to 116 mln zł.

Realizacja programu Kolej Plus, obejmującego wiele regionów, ma poprawić dostęp do transportu publicznego i wyeliminować wykluczenie komunikacyjne. Jego wartość to ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Infrastruktury.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej