Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 października 2018

Jubileusz WSPS

Drukuj

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej świętowała swoje 15-lecie. Jubileuszowe spotkanie w Pałacu Kultury Zagłębia było jednocześnie inauguracją nowego roku akademickiego 2018/19.
Kanclerz Danuta Szopa przybliżyła gościom zgromadzonym w sali teatralnej PKZ początki dąbrowskiej uczelni i poprowadziła ich do czasów współczesnych, kiedy to WSPS stała się cenioną w regionie uczelnią.
Rektor WSPS prof. Janusz Bohosiewicz i kanclerz Danuta Szopa wręczyli wyróżnienia byłym rektorom, dziekanom, najdłużej pracującym pracownikom, a także wyróżnienia Amicus Certus dla przyjaciół uczelni. Nie zabrakło wyróżnień dla najlepszych absolwentów. Wicekanclerz WSPS Roman Szopa otrzymał natomiast złotą odznakę Zasłużony dla województwa śląskiego. – To złoto jest dla wszystkich tych osób, bez których uczelnia nie mogłaby istnieć i się rozwijać. To nasz wspólny sukces, kadry naukowej, pracowników i studentów – podkreślił Roman Szopa.
Uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku poprzedziło wykład inauguracyjny, wygłoszony przez Beatę Cholewkę – dyrektora departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia. Wykład nosił tytuł „Kompetencje zawodowe pielęgniarek. Wyzwania i ograniczenia”.
Skoro było to jubileuszowe spotkanie nie mogło zabraknąć kwiatów i życzeń od licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Sejmu RP i władz samorządowych. W części artystycznej zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta wraz z solistami.
Władze uczelni ogromną wagę przywiązują do jakości edukacji studentów. Programy nauczania opracowywane są zgodnie ze wszystkimi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wykłady prowadzą najlepsi specjaliści i doskonali wykładowcy z kraju i zagranicy. Studenci oprócz gruntownej wiedzy teoretycznej zdobywają tu umiejętności praktyczne, pozwalające im na podjęcie pracy w różnych sektorach życia gospodarczego i społecznego.
Uczelnia przejęła niedawno budynek byłej szkoły muzycznej przy ul. Wojska Polskiego, stawiając na dalszy rozwój kształcenia oraz bazy dydaktycznej. Od roku akademickiego 2015/2016 otworzyła nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w ramach którego prowadzone są zajęcia w systemie modułowym dla studentów wszystkich kierunków. Obecnie trwają prace nad utworzeniem kolejnego Centrum Symulacji tym razem dedykowanego pielęgniarkom. WSPS ma też swój wydział zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, a obecnie kolejny powstaje w Jarocinie.

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza