Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
13 stycznia 2021

Gminne mieszkania na nowych zasadach. Ma być łatwiej

Drukuj

W Dąbrowie Górniczej zaczęły obowiązywać nowe zasady ubiegania się o gminne lokum i przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych. To efekt uchwały Rady Miejskiej, podjętej pod koniec zeszłego roku.

Wprowadzone reguły są czytelniejsze, a procedury z nimi związane uproszczono. To wszystko ma ułatwić dąbrowianom, szczególnie tym w gorszej sytuacji finansowej, znalezienie dachu nad głową.

– Dzięki zapisom uchwały możliwe będzie m.in. częstsze aktualizowanie list oczekujących, na co zwracali uwagę mieszkańcy. Zyskujemy również bardziej przejrzyste zasady i większą transparentność załatwiania spraw – mówi Marcin Górski, zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM.

– Tymi rozwiązaniami wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Dla wielu osób zapewnienie sobie mieszkania jest sporym wyzwaniem, na przeszkodzie staje ich sytuacja życiowa czy materialna. Liczę, że nowe zasady, prostsze i bardziej sprawiedliwe, pomogą dąbrowianom – podkreśla Bożena Kozak, przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej.

Zmieniły się sprawy związane m.in. z zajmowanym metrażem i osiąganym dochodem ubiegających się o mieszkanie. Przyjęto też kryterium punktowe, które będzie decydować o kolejności przyznawania „czterech ścian”.

Nowe zasady zakładają większy metraż zajmowany przez wnioskodawcę, uprawniający do ubiegania się o mieszkanie gminne. Będzie to 9,1 m2 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 13 m2 w przypadku osoby samotnej. Dotychczas było to 7 m2, a Komisja Mieszkaniowa miała jedynie możliwość uwzględnienia wyższego metrażu, do 9,1 m2 na osobę. Dodatkowo, w przypadku niepełnosprawności domownika nie będzie stosowane kryterium metrażowe.

W przypadku mieszkań socjalnych obniżono maksymalny dochód, przy którym można się ubiegać o lokal. To 720 zł na osobę w rodzinie i 1200 zł dla osób samotnych. Do tej pory kwoty te wynosiły odpowiednio 900 i 1500 zł. Chcąc przedłużyć najem mieszkania socjalnego, dochód nie będzie mógł przekroczyć 936 zł na osobę w rodzinie i 1560 zł dla samotnych.

Wzrósł z kolei próg dochodowy przy ubieganiu się o mieszkanie komunalne. Jest to maksymalnie 2280 zł na osobę, a w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym wnioskodawcy, członka rodziny lub dziecka 2640 zł. W gospodarstwie jednoosobowym to 2640 zł, a w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym 3000 zł. Dotychczas to odpowiednio 1800, 2340, 2160 i 2808 zł.

Uchwała ujmuje także zapisy związane z regulacją i przywróceniem tytułu prawnego. Chodzi o ustalenie prawa do korzystania z lokalu przez mieszkające w nim osoby, np. po śmierci głównego najemcy, a także przywrócenie prawa do jego użytkowania w sytuacji, gdy np. prawo to wygasło z powodu zaległości czynszowych czy nieregulowania opłat.

Nowością jest również wprowadzenie kryterium punktowego, na podstawie którego będzie przydzielane miejsce na liście oczekujących. Ustalając punktację, pod uwagę brane będą m.in.: okres zamieszkiwania w gminie; czas oczekiwania na przydział; bezdomność; zamieszkiwanie w mieszkaniu chronionym, treningowym lub wspieranym; posiadanie dziecka i samotne wychowywanie dziecka; przemoc w rodzinie; niepełnosprawność wnioskodawcy i podopiecznego; niski metraż i dochód; zły stan techniczny lokalu.

Uchwała wprowadziła ważne zmiany, dotyczące rozpatrywania i załatwiania wniosków o mieszkania.

Dotychczas wnioski osób spełniających wymogi formalne umieszczane były na liście, a o kolejności decydowała data złożenia. Realizowane były zgodnie z kolejnością. Osoby otrzymywały 3 propozycje lokalu do wynajęcia, a w przypadku trzykrotnej odmowy przyjęcia propozycji zostawały skreślone z listy oczekujących. Teraz osoby wpisywane będą z podaniem liczby zgromadzonych punktów. Ci, którzy będą mieć ich najwięcej, dostaną możliwość zawarcia umowy najmu. Każdy będzie mógł wskazać lokale, którymi jest najbardziej zainteresowany. Nie ma limitu oglądanych mieszkań i wykreślania z listy z powodu nie zdecydowania się na lokal po obejrzeniu trzech. Listy oczekujących będą aktualizowane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i upubliczniane.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad i niezbędnych formalności związanych z ubieganiem się i korzystaniem z mieszkań należących do miasta, na stronie: www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5876

Aktualnie miasto posiada 2326 lokali komunalnych i 854 lokale socjalne. Na przyznanie mieszkania komunalnego czekają 124 osoby, a socjalnego 115.

PK

Czytaj więcej

Wiadomości

Weekend w Fabryce. Muzyka i nie tylko

Wiadomości

Pierwsza powieść o życiu eurosierot

Wiadomości

Wystartował ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Zwierzę to nie rzecz”

Wiadomości

Dąbrowska Akcja Lato [HARMONOGRAM WYDARZEŃ]