Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
13 stycznia 2021

Gminne mieszkania na nowych zasadach. Ma być łatwiej

W Dąbrowie Górniczej zaczęły obowiązywać nowe zasady ubiegania się o gminne lokum i przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych. To efekt uchwały Rady Miejskiej, podjętej pod koniec zeszłego roku.

Wprowadzone reguły są czytelniejsze, a procedury z nimi związane uproszczono. To wszystko ma ułatwić dąbrowianom, szczególnie tym w gorszej sytuacji finansowej, znalezienie dachu nad głową.

– Dzięki zapisom uchwały możliwe będzie m.in. częstsze aktualizowanie list oczekujących, na co zwracali uwagę mieszkańcy. Zyskujemy również bardziej przejrzyste zasady i większą transparentność załatwiania spraw – mówi Marcin Górski, zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM.

– Tymi rozwiązaniami wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Dla wielu osób zapewnienie sobie mieszkania jest sporym wyzwaniem, na przeszkodzie staje ich sytuacja życiowa czy materialna. Liczę, że nowe zasady, prostsze i bardziej sprawiedliwe, pomogą dąbrowianom – podkreśla Bożena Kozak, przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej.

Zmieniły się sprawy związane m.in. z zajmowanym metrażem i osiąganym dochodem ubiegających się o mieszkanie. Przyjęto też kryterium punktowe, które będzie decydować o kolejności przyznawania „czterech ścian”.

Nowe zasady zakładają większy metraż zajmowany przez wnioskodawcę, uprawniający do ubiegania się o mieszkanie gminne. Będzie to 9,1 m2 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 13 m2 w przypadku osoby samotnej. Dotychczas było to 7 m2, a Komisja Mieszkaniowa miała jedynie możliwość uwzględnienia wyższego metrażu, do 9,1 m2 na osobę. Dodatkowo, w przypadku niepełnosprawności domownika nie będzie stosowane kryterium metrażowe.

W przypadku mieszkań socjalnych obniżono maksymalny dochód, przy którym można się ubiegać o lokal. To 720 zł na osobę w rodzinie i 1200 zł dla osób samotnych. Do tej pory kwoty te wynosiły odpowiednio 900 i 1500 zł. Chcąc przedłużyć najem mieszkania socjalnego, dochód nie będzie mógł przekroczyć 936 zł na osobę w rodzinie i 1560 zł dla samotnych.

Wzrósł z kolei próg dochodowy przy ubieganiu się o mieszkanie komunalne. Jest to maksymalnie 2280 zł na osobę, a w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym wnioskodawcy, członka rodziny lub dziecka 2640 zł. W gospodarstwie jednoosobowym to 2640 zł, a w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym 3000 zł. Dotychczas to odpowiednio 1800, 2340, 2160 i 2808 zł.

Uchwała ujmuje także zapisy związane z regulacją i przywróceniem tytułu prawnego. Chodzi o ustalenie prawa do korzystania z lokalu przez mieszkające w nim osoby, np. po śmierci głównego najemcy, a także przywrócenie prawa do jego użytkowania w sytuacji, gdy np. prawo to wygasło z powodu zaległości czynszowych czy nieregulowania opłat.

Nowością jest również wprowadzenie kryterium punktowego, na podstawie którego będzie przydzielane miejsce na liście oczekujących. Ustalając punktację, pod uwagę brane będą m.in.: okres zamieszkiwania w gminie; czas oczekiwania na przydział; bezdomność; zamieszkiwanie w mieszkaniu chronionym, treningowym lub wspieranym; posiadanie dziecka i samotne wychowywanie dziecka; przemoc w rodzinie; niepełnosprawność wnioskodawcy i podopiecznego; niski metraż i dochód; zły stan techniczny lokalu.

Uchwała wprowadziła ważne zmiany, dotyczące rozpatrywania i załatwiania wniosków o mieszkania.

Dotychczas wnioski osób spełniających wymogi formalne umieszczane były na liście, a o kolejności decydowała data złożenia. Realizowane były zgodnie z kolejnością. Osoby otrzymywały 3 propozycje lokalu do wynajęcia, a w przypadku trzykrotnej odmowy przyjęcia propozycji zostawały skreślone z listy oczekujących. Teraz osoby wpisywane będą z podaniem liczby zgromadzonych punktów. Ci, którzy będą mieć ich najwięcej, dostaną możliwość zawarcia umowy najmu. Każdy będzie mógł wskazać lokale, którymi jest najbardziej zainteresowany. Nie ma limitu oglądanych mieszkań i wykreślania z listy z powodu nie zdecydowania się na lokal po obejrzeniu trzech. Listy oczekujących będą aktualizowane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i upubliczniane.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad i niezbędnych formalności związanych z ubieganiem się i korzystaniem z mieszkań należących do miasta, na stronie: www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5876

Aktualnie miasto posiada 2326 lokali komunalnych i 854 lokale socjalne. Na przyznanie mieszkania komunalnego czekają 124 osoby, a socjalnego 115.

PK

Czytaj więcej

Wiadomości

Miejskie dotacje dla czystszego powietrza

Wiadomości

Koszykarskie emocje na ekranie

Wiadomości

Od 25 stycznia zmiany na drogach. Przejazd na Konopnickiej będzie zamknięty

Wiadomości

Dąbrowscy powstańcy 1863 roku