Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 listopada 2018

Dąbrowa wolna od azbestu

Drukuj

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632) oraz Zarządzenia Nr 2824.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 18.11.2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Dąbrowa Górnicza wolna od azbestu – Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu miasta”, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu: „Dąbrowa Górnicza wolna od azbestu – Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu miasta”.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 21 listopada do 11 grudnia 2018 r. w formie:

Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag:

– w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza oraz formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

– przeprowadzenia dyżurów dla z mieszkańców w dniach 29 listopada i 6 grudnia w godzinach 9:00-18:00 w Urzędzie Miejskim, pokój 124.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ekologii i Rolnictwa (osoby odpowiedzialne: Barbara Lubasz – Naczelnik WER; Krzysztof Pieróg – Inspektor, tel. 32 295 97 62, pok. 124, e-mail kpierog@dabrowa-gornicza.pl ).

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport.

Czytaj więcej

Rekreacja

MKS pokonał wicemistrza

Biznes

Metropolia objęła pierwsze akcje Tramwajów Śląskich

Biznes

„Twój model biznesowy”. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Wiadomości

Weekend w mieście