Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
24 lutego 2023

Budżet Obywatelski po nowemu. Trwają konsultacje, zgłoś swoje uwagi

Drukuj

Ustalenie maksymalnej kwoty dla zgłaszanego przedsięwzięcia i modyfikacja sposobu głosowania. To główne zmiany, które znalazły się w projekcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Swoje uwagi do propozycji można przekazywać do 3 marca.

Budżet Obywatelski to procedura, w ramach której mieszkańcy mogą zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim, czyli takie, które obejmują swoim zasięgiem więcej niż jedno osiedle. Muszą być przy tym ogólnodostępne dla mieszkańców. Zweryfikowane, możliwe do realizacji propozycje następnie poddawane są głosowaniu. Te, które zyskują największe poparcie, są realizowane. Budżet w takiej formule w Dąbrowie Górniczej miał trzy odsłony – w latach 2019-2021. W 2022 r. zostały zawieszony.

– Przerwa w przeprowadzaniu tego procesu pozwoli m.in. na organizację konsultacji i warsztatów, podczas których z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, radnymi czy pracownikami urzędu będziemy pracować nad nowymi zasadami realizacji Budżetu Obywatelskiego – tłumaczył w zeszłym roku Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Teraz właśnie kończą się prace, zmierzające do modyfikacji budżetowych reguł. Na przełomie 2022/2023 r. odbyły się spotkania warsztatowe, w czasie których mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje zmian i dyskutowali o nowych zasadach budżetu. Na bazie zgłoszonych pomysłów, powstał projekt nowego regulaminu, do którego można wnosić jeszcze uwagi. O jego ostatecznym kształcie, podejmując uchwałę, zdecydują radni miejscy.

Maksymalna kwota i głosowanie „portfelem”

Pula środków w budżecie wyniesie ok. 5 mln zł, czyli 0,5% ogólnych wydatków gminy. Główna zmiana to wprowadzenie górnej wartości szacunkowej dla zgłaszanej inwestycji, która ma opiewać na maksymalnie 4 mln zł.

– Pozwoli to uniknąć sytuacji, że jeden duży projekt pochłonie wszystkie środki. Ustalając górny próg, dajemy szansę na realizację także innych, mniejszych i mniej kosztowych zadań – tłumaczy Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Kolejna nowość to zmiana sposobu głosowania. Dotychczas mieszkańcy mogli oddać głosy na trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3,2 i 1 punkt.

– W propozycji znalazło się głosowanie „portfelem”. Polega na tym, że mieszkaniec może na projekty rozdysponować całą kwotę przewidzianą dla budżetu. Mając ok. 5 mln zł, może np. wybrać jeden projekt o wartości 2,5 mln zł, jeden za 1 mln zł, a także trzy po 500 tys. zł. Każdy z nich otrzyma po jednym punkcie – wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik.

Proponowana zmiana dotyczy także zgłaszania propozycji. Dotąd wystarczyło zebrać dla niej poparcie 3 osób, a według nowych reguł byłoby to 15 osób.

Swoje uwagi na temat opracowanego projektu uchwały, do 3 marca zgłaszać można w następujących formach:

 • drogą elektroniczną, na adres mailowy: bo@dg.pl lub konsultacje@dg.pl;
 • pocztą, na adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21 z adnotacją „Uwagi do konsultacji społecznych”;
 • osobiście, w czwartki w godz. 12:00-18:00, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a, pok. 108;
 • podczas dyżurów telefonicznych przez cały czas trwania konsultacji, od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00 oraz w piątki w godz. 8:00-13:00, pod nr telefonu: 518 270 597.

Szczegółowe informacje o zaproponowanych zmianach na stronie bo.dg.pl

Trzy edycje budżetu

W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na budżet w 2019 r. W rezultacie na mapie Dąbrowy Górniczej znalazło się kolejne miejsce, w którym można ciekawie i aktywnie spędzić czas. W parku, który był zaniedbany i lata świetności miał za sobą – powstało siedem stref. Są to obszary zagospodarowane i zaaranżowane pod kątem różnych użytkowników – m.in. dzieci, seniorów czy miłośników aktywnego wypoczynku. Więcej informacji o zmodernizowanym parku Podlesie.

W 2020 roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakładał renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja objęła remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania były konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowano koncepcję zagospodarowania tego terenu. Na jej podstawie przeprowadzono prace. Wartość tego przedsięwzięcia opiewała na całość środków budżetowych, czyli 4,1 mln zł.

W 2021 r., mieszkańcy do wykonania wskazali pięć przedsięwzięć. Do rozdysponowania było 4,7 mln zł. Zrealizowany został projekt „Zielona Dąbrowa”, w ramach którego – przy ul. Krasińskiego i Wojska Polskiego – zasadzono 23 drzewa, 1 512 krzewów i 627 metrów bieżących żywopłotów. Do dyspozycji mieszkańców są urządzenia i przyrządy do wykonywania ćwiczeń (street workout, kalistenika), a także elementy małej architektury, zamontowane w ramach projektu „Street Workout Park – Pogoria III”. W ramach projektu „Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza” udało się kupić cztery samochody pożarnicze do jednostek OSP Tucznawa, Trzebiesławice, Ujejsce i Ząbkowice, samochód specjalistyczny dla OSP Okradzionów, a także pojazdy specjalne dla OSP Łosień i Łęka. Zakupy będą kontynuowane w tym roku – dzięki temu OSP Śródmieście zyska karetkę, a wszystkie jednostki ochotnicze wzbogacą się o sprzęt pożarniczy.

Na ten rok zaplanowano także kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu „Amfiteatr Pełen Życia”. Przedsięwzięcie zakłada m.in. budowę tężni solankowej w Ząbkowicach. W pierwszym przetargu nie wpłynęły żadne oferty, a w drugim kwota zaproponowana na realizację tej inwestycji znacząco przekroczyła zaplanowane środki.

W 2023 r. realizacji powinien doczekać się także projekt „Zielone Przystanki”. Zakłada wykonanie ekologicznych wiat przystankowych, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową i energię słoneczną. Pierwsza ma pojawić się na Mydlicach. Realizacja nie doszła dotąd do skutku, bo przeciągały się uzgodnienia z właścicielami kiosków handlowych znajdujących się na przystanku.

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży