Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
23 maja 2018

Dąbrowa Górnicza w opinii mieszkańców

Drukuj

W roku 2014 na zlecenie Urzędu Miejskiego przeprowadzono wśród dąbrowian badania warunków życia i jakości usług publicznych. Teraz, po czterech latach, zostały one powtórzone – na tej samej próbie, przy zastosowaniu tych samych metod badawczych. Wnioski są niezwykle ciekawe.

Większość mieszkańców (ok. 60%) ocenia Dąbrowę Górnicza jako bardzo dobre i dobre miejsce do życia. Wysoko oceniana jest obecność przyrody w otoczeniu, dostępność przedszkoli, placów zabaw, bardzo dobrze oceniana jest jakość nauczania w dąbrowskich szkołach średnich. Coraz większe znaczenie i coraz wyższe noty zbiera komunikacja publiczna. Jednocześnie wśród środowiskowych aspektów życia w Dąbrowie Górniczej, podobnie jak w edycji z roku 2014, najgorsze oceny zyskuje czystość powietrza, rosną potrzeby związane z ochroną zdrowia i profilaktyką życia. Badanie ukazuje też rosnące zaniepokojenie rodziców jakością działalności szkół podstawowych i gimnazjów.

Próba w badaniu jest reprezentatywną próbą gospodarstw. W Dąbrowie Górniczej ogółem jest 43.863 „domostw” (unikalnych adresów mieszkalnych). Badanie jest reprezentatywne na poziomie całego miasta, ale nie na poziomie poszczególnych osiedli. Jego wyniki opracowano na podstawie ankiet zrealizowanych w marcu i kwietniu 2018.

Terenowa realizacja badania była prowadzona (koordynowana i nadzorowana) przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki  w Katowicach, za opracowanie ankiety i wyników badań odpowiada Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej pod kierownictwem dr. Cezarego Trutkowskiego.

Badanie jakości życia Dąbrowa Górnicza 2014-2018

WAC

***


Ponad 60% mieszkańców miasta deklaruje generalne zadowolenie z faktu zamieszkiwania w Dąbrowie Górniczej. Przeciwnego zdania jest ok. 6%. Zarówno deklaracje dotyczące zadowolenia z miejsca zamieszkania, jak i oceny jakości życia w mieście są korzystniejsze niż w roku 2014.


W ciągu ostatnich 4 lat zwiększyło się związanie mieszkańców z miastem: więcej jest gospodarstw deklarujących lokalizację całości interesów życiowych w Dąbrowie Górniczej. Częściowym wytłumaczeniem tego faktu może być wejście sporej części dąbrowian w wiek emerytalny.


Mieszkańców Dąbrowy Górniczej charakteryzuje dość wysoki poziom nieufności społecznej. Zdaniem ekspertów obniża to poczucie jakości życia w mieście. Należy jednak podkreślić, że obserwowany poziom nieufności społecznej jest niższy niż 4 lata temu. Może to świadczyć o pozytywnym wpływie realizowanych na terenie miasta działań integracyjnych.


Rośnie wrażliwość w sprawach ekologii. Wśród środowiskowych aspektów życia w Dąbrowie Górniczej, podobnie jak w edycji z roku 2014, najgorsze oceny zyskuje czystość powietrza. Jakość wody pitnej oceniana jest najlepiej.  Lepiej niż 4 lata temu oceniana jest „obecność przyrody w otoczeniu człowieka”.


Oceny lepsze niż w roku 2014 roku zyskuje Dąbrowa Górnicza w obszarze infrastruktury drogowej, transportu i bezpieczeństwa na drogach. Nadaj jednak są to oceny niskie, co szczególnie dotyczy jakości/stanu nawierzchni dróg i ulic oraz przepustowości głównych tras komunikacyjnych. Bardzo dobrze oceniana jest komunikacja publiczna – jej oceny uległy znaczącej poprawie w porównaniu z 2014 rokiem. W ciągu ostatnich 4 lat wzrosło znaczenie komunikacji publicznej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.


Od 4 lat systematycznie poprawia się samoocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Stanowi to element sprzyjający pozytywnym ocenom jakości życia w mieście.

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych