Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
10 stycznia 2023

Asystenci pomogą niepełnosprawnym. Można zgłaszać się do MOPS

Drukuj

125 niepełnosprawnych z Dąbrowy Górniczej może skorzystać z pomocy asystenta. Bezpłatne wsparcie obejmie np. zrobienie zakupów, załatwienie spraw urzędowych czy odprowadzenie dziecka do przedszkola albo szkoły.

Usługa asystenta jest skierowana do 125 osób z niepełnosprawnością (100 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 15 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z orzeczeniami traktowanymi na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wsparcie wyniesie łącznie 40 030 godzin, czyli średnio 320 godzin na osobę.

Pomoc asystenta w pierwszej kolejności jest skierowana do wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z poruszaniem i komunikacją.

Zainteresowani powinni kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje pod numerami: 571 332 280, 571 332 290, 571 332 362, 571 332 299, 571 332 268, a także pod adresem awojcik@mops.com.pl

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w codziennych czynnościach, zakupach, wyjściu z domu, zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkola czy szkoły.

Na realizację tego zadania Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 1 711 254,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W mieście realizowany jest także program „opieki wytchnieniowej”, skierowany do 80 rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych