Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Zielona i Urocza

Drukuj

Dąbrowa Górnicza jest największym pod względem terytorialnym miastem w województwie śląskim. Sama jej nazwa oddaje charakter miasta, gdzie „dąbrowa” nawiązuje do pierwotnego zbiorowiska leśnego, w którym dominowały dęby. Paradoksalnie dzięki przekształceniom, jakie w środowisku naturalnym dokonała gospodarka eksploatacyjna i industrializacja terenów znajdujących się w granicach dzisiejszego miasta, przyroda nie tylko zdołała się odrodzić, ale również stworzyć nowe i unikalne ekosystemy. Ta reaktywacja środowiska naturalnego na niektórych terenach, przybrała nieraz bardzo ciekawą formę. Przekształcone, a często zbudowane na nowo ekosystemy przyjęły unikalny w skali kraju kształt. W naszym mieście można obserwować ich kilka rodzajów: począwszy od pustynnego, a skończywszy na słodkowodnym. We wszystkich w nich żyją przedstawiciele rzadko występujących na terenie kraju, gatunków fauny i flory. Ta bioróżnorodność sprawia, że Dąbrowa Górnicza jest niezwykle ciekawym miejscem, dla każdego, kto interesuje się przyrodą. Jako przykłady bioróżnorodności dąbrowskiej przyrody można podać Pustynię Błędowską i jeziora Pogoria.

Teren, na którym znajduje się Pustynia Błędowska, pierwotnie był zalesiony. Jednak w wyniku trwającej od średniowiecza wycinki lasów, z biegiem czasu teren został całkowicie wykarczowany. Pozyskane drewno służyło do produkcji rud ołowiu i srebra. Ponad to na tym terenie wypasano bydło, co spowodowało odsłonienie luźnych piasków. Oba te procesy doprowadziły do powstania największego w Europie Środkowej zespołu wydm śródlądowych, które wraz z obserwowanymi burzami piaskowymi i mirażami, sprawia, że teren nazywany jest pustynią. Unikatowość tego obszaru zaowocowało powołaniem obszaru Natura 2000.
Pojezierze Dąbrowskie, czyli cztery jeziora, są najciekawszym przykładem tego, jak eksploatacja terenu może się przyczynić do powstania nowego i różnorodnego ekosystemu. Tereny, pozostałe po eksploatacji piasku, zostały zalane wodą w wyniku, czego z biegiem lat powstało całkiem nowe środowisko naturalne. Stało się ono miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Oprócz dwóch wyżej wymienionych terenów przyrodniczych Dąbrowa Górnicza może się poszczycić innymi, nie mniej ciekawymi terenami, których walorów przyrodniczych nie sposób przecenić. Do przyrodniczych ciekawostek, znajdujących się na terenie miasta, można zaliczyć 20 pomników przyrody, w tym 14 z nich są to drzewa należące do różnych gatunków.
Pokazując bogactwo i różnorodność dąbrowskiej przyrody, nie sposób pominąć Parku Zielona, który powstał w okresie międzywojennym i zajął powierzchnię 67 hektarów. Fakt utworzenia parku na terenie, gdzie pierwotnie rósł las liściasty, spowodował, że stał się on unikatowym miejscem. Park jest nade wszystko miejscem, gdzie wciąż można spotkać rzadkie, będące pod ochroną, gatunki roślin i zwierząt. To tutaj można podziwiać rosnące lilie złotogłowie, śnieżyczki przebiśniegu, przylaszczki pospolite. Natomiast podczas spaceru w koronach drzew można usłyszeć między innymi drozda śpiewaka, kowalika, czy ziębę.
Dąbrowa Górnicza jest miastem mającym bardzo bogate tereny przyrodnicze. Niech ten krótki przewodnik „Dąbrowa Górnicza -Zielona i urocza” stanie się inspiracją do wyruszenia w ciekawe przyrodniczo miejsca, które na pewno Państwa zachwycą i wzbudzą zainteresowanie miejscową różnorodnością środowiska naturalnego.

Więcej o rewitalizacji Zielonej, jej naturalnym bogactwie, a także o innych cennych przyrodniczo obszarach Dąbrowy Górniczej można przeczytać w publikacjach „Gazeta Parkowa” cz. I, „Gazeta Parkowa” cz. II .


Park Zielona został zrewitalizowany w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”

 

Jednym z miejsc, w którym dąbrowianie mogą cieszyć się bliskim kontaktem z naturą, jest Park Zielona. Otwarty ponad 85 lat temu dziś zyskuje nowe oblicze. Zmniejszyła się ilość betonu i asfaltu – w ich miejsce zostały położone eleganckie płyty granitowe oraz nowoczesne nawierzchnie mineralne. Odnowiono krąg taneczny, fontannę i plac zabaw, oczyszczono także parkowy staw. Całość uzupełnia starannie dobrane oświetlenie, nowe ławki, ścieżki edukacyjne i efektowne kompozycje roślinne. Jednak co najważniejsze, przy przebudowie położono nacisk na zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Nie wycięto żadnego drzewa, zadbano o zamieszkujące park zwierzęta i chronione rośliny.

Park Zielona ma pozostać miejscem, w którym można naładować baterie, ciesząc się otaczającą zielenią i obserwując bogatą faunę i florę tego zakątka Dąbrowy Górniczej. To doskonałe miejsce, by przystanąć i na chwilę zapomnieć o codziennym pędzie i stresie. By pobyć z bliskimi lub po prostu – z samym sobą. By delektować się przyrodą i obserwować, jak się zmienia. By pozwolić sobie na zwolnienie tempa – bo to, co dobre, wymaga czasu.

Zmienił się nie tylko Park Zielona. Pogoria II – dzikie i dotychczas mało dostępne jezioro również zyskało nowe oblicze. Na jeziorze pojawił się pływający pomost, do którego wybudowano wygodną alejkę wraz z oświetleniem i ławkami. Wszystko po to, by więcej osób mogło cieszyć się pięknem tego miejsca i z bliska zobaczyć występujące tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

 

 

 

 


Park Zielona w Twoim telefonie, blisko Ciebie.

Zapraszamy do pobrania mobilnej aplikacji – multimedialnego przewodnika po Parku Zielona, dzięki któremu odkryjemy najpiękniejsze przyrodnicze zakątki Dąbrowy Górniczej. Aplikacja pozwoli nam również posłuchać śpiewu ptaków, a w zimne deszczowe dni odbyć spacer parkowymi alejkami i rozkoszować się pięknymi zielonymi widokami. To nie wszystkie nowości rozbudowanej aplikacji. Aby poznać wszystkie jej możliwości wystarczy tylko zeskanować qr-code dla wybranego systemu i ściągnąć ją na swój telefon…. 

 Pozdrowienia z Dąbrowy Górniczej 


DĄBROWSKA PRZYRODA

16

OTWARCIE PARKU ZIELONA PO REMONCIE

274