Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Zbiór danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Drukuj

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Studium.tif 

 

studium.xml  

studium_OZE.xml 

studium_zbiór.xml   

 

Zbiór miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

zbior_app.xml  

 

Numer uchwały 

Nazwa MPZP 

Geotiff do pobrania 

Plik GML 

Plik shapefile 

XLV/581/1997 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w obszarze przyłączonym w 1995 r. z gminy Będzin dla gminy Dąbrowa Górnicza w rejonie ul. Dąbskiego- Starościńskiej i Sobieskiego- Legionów Polskich 

XLV_581_1997.tif 

XLV_581_1997.xml 

 

XLV/580/1997 

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w dzielnicy Błędów w rejonie ulicy Sztorcowej 

XLV_580_1997.tif  

XLV_580_1997.xml 

 

 

L/883/2001 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów CENTRUM „B” miasta Dąbrowy Górniczej 

L_883_2001.tif  

L_883_2001.xml 

 

L/884/2001 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów CENTRUM „C” miasta Dąbrowy Górniczej 

L_884_2001.tif 

L_884_2001.xml 

 

L/887/2001 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych – obręb Tucznawa karta mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6 

L_887_2001.tif 

L_887_2001.xml 

 

L/888/2001 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. w części położonej w granicach Dąbrowy Górniczej 

Rysunek nr 1 – L_888_2001_RYS1.tif 

Rysunek nr 2 – L_888_2001_RYS2.tif 

L_888_2001.xml 

 

XLI/698/2001 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla obszaru położonego w dzielnicy Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 

XLI_698_2001.tif 

XLI_698_2001.xml 

 

LIII/943/2002 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w dzielnicy Ząbkowice w rejonie ulic: Gospodarczej – Związku Orła Białego i ulicy Szosowej – rzeka Trzebyczka 

Rysunek nr 1 – LIII_943_2002.tif 

Rysunek nr 2 – LIII_943_2002_RYS2.tif 

LIII_943_2002.xml 

 

IV/46/2002 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w dzielnicy Ujejsce, rejonie ulic: Podbuczyny – Broniewskiego 

IV_46_2002.tif 

IV_46_2002.xml 

 

LIII/944/2002 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych a) Sikorce przy ul.: Relaksowej, w obrębie działek o nr nr ewid. gruntu: 367/1, 367/3, 451/1. b) Błędowie – rejonie ul. Niegowonickiej – obrębie dz. o nr 1308, c) Wygiełzowie – rejonie ul. Rolniczej – obrębie działki o nr ewid. 1020 

LIII_944_2002.tif 

LIII_944_2002.xml 

 

LVI/986/2002 

miana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w dzielnicy Ząbkowice, rejonie ulicy Pszennej 

LVI/986/2002.tif  

LVI_986_2002.xml  

 

XV/318/2003 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów w rejonie ulic: Manifestu Lipcowego – Podbagienko – Kryniczna – Ujejska 

XV_318_2003.tif 

XV_318_2003.xml 

 

VI/110/2003 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu położonego w dzielnicy Gołonóg – Rejon Wzgórza Gołonoskiego 

VI_110_2003.tif 

VI_110_2003.xml 

 

VII/137/2003 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Buczka – Krótkiej – Długiej 

VI_110_2003.tif 

VII_137_2003.xml 

 

XII/261/2003 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej w obrębie działek o nr ewid. 1270 i 1272, obręb Okradzionów, pod powierzchniową eksploatację piasków budowlanych 

XII_261_2003.tif 

XII_261_2003.xml 

 

XV/321/2003 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów „A” i „B” w Tucznawie 

Rysunek nr 1 – XV_321_2003.tif 

Rysunek nr 2 – XV_321_2003_RYS1.tif 

Rysunek nr 3- XV_321_2003_RYS2.tif 

XV_321_2003.xml 

 

XXIII/431/2004 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Tysiąclecia, Al. J. Piłsudskiego, L. Kruczkowskiego, Al. Zagłębia Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, torów kolejowych PKP Katowice – Warszawa 

XXIII_431_2004.tif 

XXIII_431_2004.xml 

 

XXIV/432/2004 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: J.Poniatowskiego, L. Kruczkowskiego, Al. Zagłębia Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej i linii PKP Katowice-Warszawa w dzielnicy REDEN 

Rysunek nr 1 – XXIV_432_2004_RYS1.tif 

Rysunek nr 2 – XXIV_432_2004.tif 

XXIV_432_2004.xml 

 

XL/768/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Łęce 

XL_768_2005.tif 

 

XL_768_2005.xml 

 

XI/769/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Łośniu, rejonie ulic: Ząbkowickiej – Gołonoskiej – Łaskowej 

XL_769_2005.tif 

XI_769_2005.xml 

 

XLII/794/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej Centrum Stzremieszyce 

XLII_794_2005.tif 

XLII_794_2005.xml 

 

XLII/795/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie Strzemieszyc Małych i Kazdębia 

XLII_795_2005_RYS2.tif 

XLII_795_2005.xml 

 

XLII/796/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie Strzemieszyc Małych i Kazdębia 

XLII_796_2005.tif 

XLII_796_2005.xml 

 

XLIII/837/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów Ząbkowice – Wschód 

XLIII_837_2005.tif 

XLIII_837_2005.xml 

 

XLIX/938/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w dzielnicy Trzebiesławice, rejonie ulic: Zachodniej – Modrzewiowej – Gródki 

XLIX_938_2005.tif 

XLIX_938_2005.xml 

 

XLVI/884/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Manifestu Lipcowego – Alei Piłsudskiego – Gwardii Ludowej – Swobodnej – Tworzeń 

XLVI_884_2005.tif 

XLVI_884_2005.xml 

 

XLVIII/905/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów Ząbkowice – Zachód 

XLVIII_905_2005.tif 

XLVIII_905_2005.xml 

 

 

XLVIII/906/2005 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Puszkina – Magazynowej – Strzemieszyckiej – Katowickiej 

XLVIII_906_2005.tif 

XLVIII_906_2005.xml_ 

 

LVII/1080/2006 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Okradzionowie, Kuźniczce Nowej i Rudach 

LVII_1080_2006.tif 

LVII_1080_2006.xml 

 

LX/1185/2006 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie Dziewiątego, Trzydziestego i Łęknic 

LXI_1185_2006.tif 

LX_1185_2006.xml 

 

LI/981/2006 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach – rejon osiedli Rudna – Przełajka 

LI_981_2006.tif 

LI_981_2006.xml 

 

XIII/186/2007 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej w obrębie działek o nr ewid. 9,13, 14,15, 16 k.m. 34 przy ul. Kościelnej 

XII_261_2003.tif 

XIII_186_2007.xml 

 

XIII/187/2007 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Swobodna – Spisaka – Aleja Piłsudskiego 

XIII_187_2007.tif 

XIII_187_2007.xml 

 

VI/51/2007 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie Korzeńca 

VI_51_2007.tif 

VI_51_2007.xml 

 

XXIX/488/2008 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów zbiornika Pogoria I 

XXIX_488_2008.tif 

XXIX_488_2008.xml 

 

XXV/404/2008 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobodną – Gwardii Ludowej oraz kompleksem zieleni leśnej 

XXV_404_08.tif 

XXV_404_2008.xml 

 

XXV/405/2008 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej w obrębie działki nr 46/2 k. m. 28 przy ul. Tworzeń 

XXV_405_2008.tif 

XXV_405_2008.xml 

 

XXV/406/2008 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu położonego w rejonie Parku Hallera 

XXV_406_2008.tif 

XXV_406_2008.xml 

 

 

XLII/770/2009 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem 

XLII_770_2009.tif 

XLII_770_2009.xml 

 

XLIX/801/2009 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny” ze zmianami wprowadzonymi 

XLIV_801_2009.tif 

XLIX_801_2009.xml 

 

LII/914/2010 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi – Alei Róż – Katowickiej – Majakowskiego 

LII_914_2010.tif 

LII_914_2010.xml 

 

LIII/929/2010 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Brzozowej – Wczasowej 

LIII_929_2010.tif 

LIII_929_2010.xml 

 

LIII/930/2010 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Górników Redenu – Konopnickiej – Poniatowskiego – Twardej – Łańcuckiego oraz Królowej Jadwigi 

LIII_930_2010.tif 

LIII_930_2010.xml 

 

LIII/931/2010 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla rurociągu tlenu z huty ArcelorMittal do huty CMC Zawiercie 

Rysunek nr 1 – LIII_931_2010_RYS1.tif 

Rysunek nr 2 – LIII_931_2010_RYS2.tif 

LIII_931_2010.xml 

 

V/45/2011 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ulic: Limanowskiego, Konopnickiej, Górników Redenu, Królowej Jadwigi, Sobieskiego do granicy administracyjnej z Będzinem 

V_45_2011.tif 

V_45_2011.xml 

 

XI/181/2011 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w obrębie działek o nr ewid. 1537,1538,1539,1540, 1564,1587,1588,1589,1590, 1591, 1592 k.m.10 w rejonie ul. Gródki 

XI_181_2011.tif 

XL_181_2011.xml 

 

VIII/134/2011 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu górniczego Kopalni Dolomitu Ząbkowice 

VIII_134_2011.tif 

VIII_134_2011.xml 

 

XXIV/483/2013 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 

XXIV_483_2013.tif 

XXIV_483_2013.xml 

 

 

XXV/505/2013 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” – część północno- zachodnia ulicy Spacerowej do ulicy Unruga 

XXV_505_2013.tif 

XXV_505_2013.xml 

 

XXIV/484/2013 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Łęknice, w obrębie działek o nr ewid. 109, 119, 123, 124, 125, 126, 127 k.m. 16 

XXIV_484_2013.tif 

XXIV_484_2013.xml 

 

XXIII/454/13 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa” (tekst jednolity) 

XXIII_454_13.tif  

XXIII_454_13.xml 

 

XXXV/699/2014 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki – Bugaja – Tucznawy 

XXV_699_2014.tif 

XXXV_699_2014.xml 

 

XI/838/2014 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” 

XL_838_2014.tif 

XI_838_2014.xml 

 

XI/839/2014 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” – część północno-zachodnia w rejonie DK1, ulic: Ujejskiej i Krynicznej 

XL_839_2014.tif 

XI_839_2014.xml 

 

XXXVII/778/14 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Ujejsca – część centralna i północna 

XXX_VII_778_14.tif 

XXXVII_778_14.xml 

 

VIII/161/2015 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów w rejonie
ul. Manifestu Lipcowego oraz terenów przemysłowych w rejonie ulic: Tworzeń i Roździeńskiego 

Rysunek 1 – VIII_161-2015_RYS1.tif 

Rysunek 2 – VIII_161-2015_RYS2.tif 

VIII_161_2015.xml 

 

XIX/451/2016 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla przebudowy gazociągu Tworzeń – Szopienice 

Rysunek nr 1 – XIX_451_2016_RYS1.tif 

Rysunek nr 2 – XIX_451_2016_RYS2.tif 

XIX_451_2016.xml 

 

XXXIV/729/2017 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego – Poniatowskiego – Al. J. Piłsudskiego – Wybickiego,
z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Piecucha i Parkowej 

XXXIV_729_2017.tif 

XXXIV_729_2017.xml 

 

XXXVIII/774/2018 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów w rejonie
ul. Ks. Stanisława 

XXXVIII_774_18.tif 

XXXVIII_774_2018.xml 

 

XLV/877/2018 

Miejscowy plan zagospodarowania przesrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach 

Rysunek nr 1 – XLV_877_2018_RYS1.tif 

Rysunek nr 2 – XLV_877_18_RYS2.tif 

XLV_877_2018.xml 

 

X/134/2019 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ul. Toruńskiej
i ul. Roździeńskiego 

X_134_2019.tif 

X_134_2019.xml 

 

X/135/2019 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach 2 

X_135_2019.tif 

X_135_2019.xml 

 

XVII/286/2019 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych przy ulicy Wiejskiej 

XVII_286_19.tif 

XVII_286_2019.xml 

 

XXX/621/2021 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Fabryki Pełnej Życia 

XXX_621_.tif 

XXX_621_2021.gml 

 

XXX/622/2021 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów Kopalni Sztygarka 

XXX_622_21.tif 

XXX_622_2021.gml 

 

XLIII/774/2022 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Koksowniczej, Zakawie, Składowej, Świerczyna – Etap I 

XLIII_774_2022.tif 

XLIII_774_2022.xml 

 

XLVIII/839/2022 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Jamki, Podlesie, Myśliwska, Katowicka, Św. Jana Pawła II – etap I 

XLVIII_839_2022.tif  

XLVIII_839_2022.xml  

XLVIII_839_2022.shp 

LII/907/2023 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Jamki, Podlesie, Myśliwska, Katowicka, Św. Jana Pawła II – etap II 

LII_907_2023.tif  

LII_907_2023.gml  

LII_907_2023.shp 

LIII/984/2023 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa 

LIII_984_2023.tif 

LIII_984_2023.xml 

LIII_984_2023.shp  

LX/1050/2023 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulicy Pszennej 

LX_1050_2023.tif  

LX_1050_2023.xml