Symbole miasta

Herb miasta, autorstwa Dariusza Dessauera z Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawiera elementy nawiązujące do polskości miasta – wizerunek orła i nazwy miasta – trzy zielone żołędzie, a czarny młot główną profesję pierwszych mieszkańców miasta.

Hejnał miasta został oficjalnie przyjęty przez Radę Miejską 19 września 2001 roku. Jego autorem jest Dariusz Ziółek, znany muzyk pochodzący z Dąbrowy Górniczej. Utwór został zaaranżowany na trzy instrumenty dęte: dwie trąbki i puzon. Hejnał jest inspirowany folklorem Zagłębia Dąbrowskiego.

Hejnał odgrywany jest w miejscach obrad i uroczystości, z okazji świąt i rocznic miejskich oraz innych ważnych wydarzeń o charakterze lokalnym. Można było go usłyszeń m.in. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, kiedy to miastu nadany został sztandar.

Flaga miasta ma czterokolorowe pasy ułożone poziomo: biały, zielony, czarny i czerwony. Podobnie, jak w herbie, jej kolorystyka nawiązuje zarówno do polskości miasta, jak i do tradycji górnictwa. Uchwałą Rady Miejskiej 1996 na chorągwi umieszczono herb Dąbrowy.

Symbole miasta zostały ustanowione uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, która weszła w życie 25 września 1996 roku.

26 listopada 2008 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę o nadaniu sztandaru miastu. Na jego awersie umieszczono godło państwowe. Rewers zdobi herb miasta i dwie daty: 1916, czyli moment uzyskania przez Dąbrowę praw miejskich oraz 2008- rok ustanowienia sztandaru. Jest on ważnym symbolem, który towarzysząc miejskim i państwowym uroczystościom, podkreśla ich rangę.