Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Zespół ds. rewitalizacji

Drukuj

W celu właściwej organizacji procesu rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej, wypracowania polityki rewitalizacyjnej, jak również przygotowania działań prowadzących do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w dniu 25.05.2021 r. Zarządzeniem Nr 1758.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej został powołany zespół operacyjny ds. rewitalizacji.

Praca zespołu została przewidziana w perspektywie czasowej obowiązywania Programu Rewitalizacji: Dabrowa Górnicza 2023 (aktualizacja 2020 r.). W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek podległych zajmujących się w ramach swoich obowiązków  zagadnieniami z zakresu rewitalizacji. Zadaniem Zespołu jest także budowa lokalnych partnerstw w celu wzmocnienia procesów rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej,
a także zapewnienia kompleksowości i komplementarności między projektami oraz tworzenie warunków do aktywizacji społecznej mieszkańców. Do prac zespołu są zapraszani eksperci zewnętrzni, przedstawiciele podmiotów uczestniczących w procesie rewitalizacji ze względu na tematykę spotkań.

W roku 2021 odbyły się 3 spotkania zespołu, w tym jedno wyjazdowe (wizyta w Priorytetowym Obszarze Rewitalizacji Ząbkowice i Łączna). Członkowie Zespołu pracowali nad wskaźnikami delimitacyjnymi, badaniem i diagnozą przestrzeni publicznych. Wykonano analizę możliwości inwestycyjnych i wstępne wytyczne do konsultacji  społecznych w pierwszym obszarze, który wymaga zmian – POR Ząbkowice.

Informacje dotyczące składu zespołu:

https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5849/dokument/150114

https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5849/dokument/156163