Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dokumenty strategiczne gminy

Drukuj

Strategia, która wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 roku, została 8 lutego 2023 r. przyjęta przez radnych. – To szczególny dokument, bo powstał przy wsparciu i udziale mieszkańców – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Za przyjęciem „Strategii rozwoju miasta: Dąbrowa Górnicza 2030” zagłosowało 21 radnych, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Przy tej okazji prezydent Marcin Bazylak podziękował mieszkańcom. – Kiedy w połowie zeszłego roku poprosiliśmy Was o podzielenie się opinią i wypełnienie ankiety, prawie 2 tysiące osób przedstawiło swoje wizje i pomysły, które zostały wykorzystane przy pracy nad ostatecznym kształtem strategii. Bardzo za to dziękuję.

– Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom, którzy tworzyli poszczególne fragmenty tego kompleksowego dokumentu – dodał prezydent.

Nowa strategia określa wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. Poruszana przez nie tematyka obejmowała: zdrowie, edukację, politykę społeczną, kulturę i spędzanie czasu wolnego, politykę przestrzenną i środowiskową, transport i mieszkalnictwo oraz rozwój gospodarczy i rynek pracy.

We wstępie do strategii prezydent Marcin Bazylak napisał, że dokument „określa Dąbrowę Górniczą w 2030 roku jako miasto przyjazne dla wszystkich i współrządzone wspólnie z mieszkańcami. Miasto po skutecznej transformacji gospodarczej i z zaradną przedsiębiorczością. Miasto akademickie z tętniącym życiem Centrum i przyciągające nowych mieszkańców. Miasto kompaktowe i uporządkowane urbanistycznie, dające mieszkankom i mieszkańcom, w każdym wieku i w każdej dzielnicy, dobre warunki do życia, nauki, rozwoju zawodowego i społecznego, a także aktywnego i zdrowego odpoczynku„.

– Kreśląc tę wizję przyszłości, chcemy wspólnie z Państwem budować miasto zrównoważone, obywatelskie, otwarte i doskonałe do życia. Zapraszam do współpracy, bo jestem głęboko przekonany, że tylko wspólnie możemy tę wizję zrealizować – podkreślił prezydent Dąbrowy Górniczej.

Strategia rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza 2030 – dokument do pobrania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej” II edycja

Plany i programy ogólnomiejskie