Ważne telefony

Urząd Miejski
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Centrala: +48 32 295 67 00
wydziały i biura UM

 

Komenda Miejska Policji
Al. Piłsudskiego 11
tel. +48 32 639 42 00
tel. alarmowy 997
www.dabrowa.slaska.policja.gov.pl

 

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Podlesie 2
tel. +48 32 264 28 13

 

Pogotowie Ratunkowe
ul. Łącząca 24
bezpłatny tel. alarmowy 999, 112
tel. +48 32 63 98 999

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Graniczna 21
tel. +48 32 262 44 10 – służba całodobowa
e-mail: osrodek_dysp@idabrowa.pl


Straż Miejska
ul. Graniczna 21
tel. +48 32 264 91 28
bezpłatny tel. alarmowy 986

www.smdg.pl

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13
tel. +48 32 262 32 75
www.zco-dg.pl


Enion Grupa Tauron S.A. Oddział w Będzinie
Rejon Dystrybucji Dąbrowa Górnicza

ul. 11 Listopada

Pogotowie Energetyczne
tel. +48 32 262 49 93
www.enion.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Al. Piłsudskiego 2
tel. +48 32 295 64 00, +48 32 295 64 01

Pogotowie Ciepłownicze
tel. +48 32 264 30 41
www.pecdg.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
tel. +48 32 262 22 10
Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
994 – całodobowy numer bezpłatny
www.pwik-dabrowa.pl

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Tysiąclecia 20
tel. +48 32 260 86 52

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
tel. +48 32 268 90 22

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Graniczna 21
tel. +48 32 295 69 24

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział

ul. Przybylaka 8
tel. +48 32 262 59 10

Urząd Skarbowy
ul. Krasińskiego 33a
tel. +48 32 295 90 00, +48 32 295 90 01
www.isnet.katowice.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat
ul. Kościuszki 48
tel. +48 32 262 68 30, +48 32 262 00 19

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sobieskiego 12
tel. +48 32 262 37 39, +48 32 262 29 39
dabrowagornicza.praca.gov.pl

Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 14
tel. +48 32 262 50 79
www.rapz.com.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Piłsudskiego 2,
tel: +48 32 262 40 40
www.mops.com.pl

Sąd Rejonowy
ul. Graniczna 23
tel. +48 32 295 94 00

Prokuratura Rejonowa
ul. Graniczna 23
tel. +48 32 262 31 23