Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Małgorzata Jakubczyk – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pełni dyżury od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 18, a w piątki w godz. 7.30 – 13 w Urzędzie Miejskim przy ul. Granicznej 21 (I piętro pok. 113), tel: 32 295 69 26;  e-mail rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl

Rzecznik udziela porad bezpośrednio w biurze lub telefonicznie pod nr 32 295 69 26. Kierując się po poradę do Powiatowego Rzecznika Konsumenta należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty w sprawie.

Zadania:

Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Bieżące przekazywanie Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.