Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Drukuj

 

Od 16 marca ze względu na obostrzenia wprowadzone w całym kraju zmienił się tryb pracy Urzędu Miejskiego. Zanim przyjdziesz do UM, zadzwoń lub napisz maila, bo może nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie oraz czy jest ona obecnie konieczna.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 32 295 69 26 / email: mjakubczyk@dg.pl


Porad konsumenckich udziela Federacja Konsumentów  pod nr telefonu 801 440 220  (opłata wg taryfy operatora)

Małgorzata Jakubczyk – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pełni dyżury od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 18, a w piątki w godz. 7.30 – 13 w Urzędzie Miejskim przy ul. Granicznej 21 (I piętro pok. 113), tel: 32 295 69 26;  e-mail rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl

Rzecznik udziela porad telefonicznie pod nr 32 295 69 26. Kierując się po poradę do Powiatowego Rzecznika Konsumenta należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty w sprawie.

Zadania:

Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Bieżące przekazywanie Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.