Dla Rodzin

1 stycznia 2014 roku ruszył w naszym mieście program Dąbrowska Rodzinka.pl, element polityki prorodzinnej prowadzonej przez samorząd Dąbrowy Górniczej.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami programu Dąbrowska Rodzinka.pl, przystąpienia do niego i do korzystania ze wszelkich preferencji jakie oferuje.

Dąbrowska Rodzinka.pl

Program skierowany jest do członków rodzin wychowujących dwoje dzieci, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, niezależnie od sytuacji materialnej rodzin.

Rodzina wychowująca dwoje dzieci to rodzina składającą się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego) posiadających na utrzymaniu dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują.

Rodzina wielodzietna to rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego) posiadających na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują.

Rodzina zastępcza to prawna forma opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. W skład rodziny zastępczej wchodzą dzieci nad którymi sprawowana jest opieka prawna, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej oraz ich dzieci.

Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne to rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego), posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do czasu ukończenia przez to dziecko 25 roku życia. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bez ograniczenia wiekowego.

Katalog Ulg

Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl

Potwierdzeniem uprawnień rodziny do ulg wynikających z programu jest Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl, którą otrzymują rodziny wychowujące dwoje dzieci oraz Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl PLUS, przyznawana rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym. Karta wydawana jest nieodpłatnie i ważna przez okres 3 lat.

Każda uprawniona rodzina otrzymuje:
* dwie karty w przypadku pełnej rodziny (dwoje rodziców / opiekunów prawnych)
bądź
* jedną kartę w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dzieci.
Karta ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej, ze zdjęciem.

Kartę informacyjną można pobrać tutaj

Jak otrzymać kartę programu Dąbrowska Rodzinka.pl?

Krok 1: Pobrać wniosek o wydanie karty  Wniosek lub Wniosek Dąbrowska Rodzinka (doc.)
Formularze wniosków dostępne są także w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14)
* poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30
* czwartek: 7.30 – 18.00
* piątek: 7.30 – 13.00

Krok 2: Wypełnić wniosek
Wniosek należy wypełnić uzupełniając w nim wszystkie pola, zgodnie ze wskazaniami w treści wniosku.
Wniosek prosimy wypełnić czytelnie, aby nie pojawiały się żadne wątpliwości co do jego treści. W rubrykach, w których pojawiają się informacje nie dotyczące danej rodziny, należy wpisać „nie dotyczy”.
Wnioskodawcami są dwoje rodziców/opiekunów prawnych, posiadający dowody tożsamości ze zdjęciem. Istnieje konieczność aby na wniosku podpisali się wszyscy pełnoletni członkowie rodziny (dotyczy to zarówno rodziców, opiekunów prawnych, partnerów oraz pełnoletnich dzieci).

Krok 3: Złożyć wniosek i odebrać kartę
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14).
Karta drukowana jest po przyjęciu wniosku i wydawana od razu.
Pobierz Wniosek Dąbrowska Rodzinka o wydanie karty

Skorzystajmy z Karty Dąbrowskiej Rodzinki

Karta Dąbrowskiej Rodzinki coraz bardziej popularna w Dąbrowie Górniczej. W mieście namawiają do skorzystania z jej oferty.Więcej także na stronie www.dabrowskarodzinka.plDąbrowa Górnicza – profil oficjalny | DG Miejskie Centrum Informacji

Opublikowany przez Telpol INFO Wtorek, 24 lipca 2018

Jak zostać partnerem programu?

Program Dąbrowska Rodzinka.pl jest elementem polityki społecznej prowadzonej przez samorząd miasta Dąbrowa Górnicza. Katalog ulg obejmuje przede wszystkim usługi z obszaru kultury, sportu i rekreacji, ale również z innych obszarów, które proponowane są przez partnerów programu. Ulgi udzielane w ramach Dąbrowskiej Rodzinki.pl dostępne są dla rodzin od dnia 1 stycznia 2014 roku.

*****

PARTNERZY

 


zobacz również – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny