Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Piesze szlaki turystyczne

 

Na pustynię
Na Pustynię Błędowską możemy dotrzeć Szlakiem Pustynnym PTTK, który jest oznaczony kolorem żółtym. Jego długość liczy 14 km. Trasa szlaku wiedzie z Błędowa przez Klucze do Jaroszowca. Wędrówkę rozpoczynamy w Błędowie, skąd sosnowym lasem docieramy na tereny pustyni, w rejon tzw. Koziego Rogu. Obszar ten charakteryzuje się unikatowym krajobrazem wydmowym z dużym usypiskiem piasków plejstoceńskich. Znajdują się tu również m.in. ponad 100-letnie sosny o fantastycznie powyginanych pniach i konarach. Dalej trasa prowadzi do Klucz, już w województwie małopolskim, i do Jaroszowca. W obrębie Dąbrowy Górniczej szlak ma 10 km.

Nad  Pogorię
Do zbiorników wodnych Pogoria II i Pogoria III możemy dojść, korzystając ze Szlaku XXV-lecia, który jest oznaczony kolorem zielonym. Cały szlak ma długość 115 km i przebiega po kole: Chorzów (Dom Turysty PTTK) – Siemianowice Śląskie – Czeladź – Grodziec – Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec Maczki – Jaworzno – Katowice Giszowiec – Starganiec – Załęska Hałda – Chorzów. W granicach Dąbrowy Górniczej szlak ma długość ok. 18,5 km. Rozpoczyna się przy moście Czarnej Przemszy. Stąd przez Park Zielona okrąża akwen Pogoria III i dochodzi do dzielnicy Piekło. Dalej, wzdłuż południowego brzegu zbiornika Pogoria II przecina las, którym dochodzimy do Wzgórza Gołonoskiego. Następnie biegnie przez las i park „Podlesie” w kierunku drogi szybkiego ruchu Katowice-Kraków i Cieszyn-Warszawa.

Na gołonoskie wzgórze
Zabytkowy kościół na Wzgórzu Gołonoskim, pozostałości kamieniołomów, dawny wapiennik, miejsca po starych złożach gliny – to miejsca do których poprowadzi nas szlak Metalurgów oznaczony kolorem czerwonym. Jego długość wynosi 13 km. Przebieg szlaku wygląda następująco: PKP Dąbrowa Górnicza-Gołonóg – ulica Laski – Jamki – Góra Bordowicza – Strzemieszyce Wielkie, ulica Majewskiego i Narutowicza – PKP Dąbrowa Górnicza Południowa – Strzemieszyce droga do Ostrów – Ostrowy Górnicze – Bory. Nazwa szlaku nawiązuje do Huty Katowice, największej inwestycji gospodarczej Polski w latach 1972-1976.

Nad Białą Przemszę
Sosnowe lasy zabytkowe kościoły, czyste strumienie, rozległe panoramy Pustyni Błędowskiej i Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego, malownicze zakola Białej Przemszy – spotkamy, wędrując Szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej, który jest oznaczony kolorem czerwonym. Jego całkowita długość wynosi 35,5 km, z czego w granicach Dąbrowy Górniczej znajduje się 15,5 km. Szlak biegnie ze Sławkowa przez Okradzionów, Błędów, Chechło, Centurię, do Zawiercia. W latach dwudziestolecia międzywojennego brzegi Białej Przemszy w Okradzionowie były ulubionym miejscem wypoczynkowym mieszkańców zagłębiowskich miast.

W jurajskie skałki
Do średniowiecznych ruin zamku w Podzamczu, między skałkami, poprzez lasy i wzdłuż zbiorników wodnych poprowadzi nas Szlak Zamonitu oznaczony kolorem żółtym. Jego całkowita długość wynosi 95 km, a poszczególne punkty to: Dąbrowa Górnicza Gołonóg – Ząbkowice – Łęka – Niegowonice – Centuria – Podzamcze – Giebło – Mokrus – Siamoszyce – Poraj. W Niegowonicach możemy zwiedzić barokowo-klasycystyczny kościół z 1802 roku, a przechodząc przez Centurie podziwiać czysty strumień o tej samej nazwie. Nazwa szlaku pochodzi z połączenia dwóch słów „zamki” oraz „amonity” i nawiązuje do obozów letnich Katowickiej Chorągwi ZHP, organizowanych na terenie Jury.