Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Piesze szlaki turystyczne

Drukuj

 

Na pustynię
Na Pustynię Błędowską możemy dotrzeć Szlakiem Pustynnym PTTK, który jest oznaczony kolorem żółtym. Jego długość liczy 14 km. Trasa szlaku wiedzie z Błędowa przez Klucze do Jaroszowca. Wędrówkę rozpoczynamy w Błędowie, skąd sosnowym lasem docieramy na tereny pustyni, w rejon tzw. Koziego Rogu. Obszar ten charakteryzuje się unikatowym krajobrazem wydmowym z dużym usypiskiem piasków plejstoceńskich. Znajdują się tu również m.in. ponad 100-letnie sosny o fantastycznie powyginanych pniach i konarach. Dalej trasa prowadzi do Klucz, już w województwie małopolskim, i do Jaroszowca. W obrębie Dąbrowy Górniczej szlak ma 10 km.

Nad  Pogorię
Do zbiorników wodnych Pogoria II i Pogoria III możemy dojść, korzystając ze Szlaku XXV-lecia, który jest oznaczony kolorem zielonym. Cały szlak ma długość 115 km i przebiega po kole: Chorzów (Dom Turysty PTTK) – Siemianowice Śląskie – Czeladź – Grodziec – Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec Maczki – Jaworzno – Katowice Giszowiec – Starganiec – Załęska Hałda – Chorzów. W granicach Dąbrowy Górniczej szlak ma długość ok. 18,5 km. Rozpoczyna się przy moście Czarnej Przemszy. Stąd przez Park Zielona okrąża akwen Pogoria III i dochodzi do dzielnicy Piekło. Dalej, wzdłuż południowego brzegu zbiornika Pogoria II przecina las, którym dochodzimy do Wzgórza Gołonoskiego. Następnie biegnie przez las i park „Podlesie” w kierunku drogi szybkiego ruchu Katowice-Kraków i Cieszyn-Warszawa.

Na gołonoskie wzgórze
Zabytkowy kościół na Wzgórzu Gołonoskim, pozostałości kamieniołomów, dawny wapiennik, miejsca po starych złożach gliny – to miejsca do których poprowadzi nas szlak Metalurgów oznaczony kolorem czerwonym. Jego długość wynosi 13 km. Przebieg szlaku wygląda następująco: PKP Dąbrowa Górnicza-Gołonóg – ulica Laski – Jamki – Góra Bordowicza – Strzemieszyce Wielkie, ulica Majewskiego i Narutowicza – PKP Dąbrowa Górnicza Południowa – Strzemieszyce droga do Ostrów – Ostrowy Górnicze – Bory. Nazwa szlaku nawiązuje do Huty Katowice, największej inwestycji gospodarczej Polski w latach 1972-1976.

Nad Białą Przemszę
Sosnowe lasy zabytkowe kościoły, czyste strumienie, rozległe panoramy Pustyni Błędowskiej i Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego, malownicze zakola Białej Przemszy – spotkamy, wędrując Szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej, który jest oznaczony kolorem czerwonym. Jego całkowita długość wynosi 35,5 km, z czego w granicach Dąbrowy Górniczej znajduje się 15,5 km. Szlak biegnie ze Sławkowa przez Okradzionów, Błędów, Chechło, Centurię, do Zawiercia. W latach dwudziestolecia międzywojennego brzegi Białej Przemszy w Okradzionowie były ulubionym miejscem wypoczynkowym mieszkańców zagłębiowskich miast.

W jurajskie skałki
Do średniowiecznych ruin zamku w Podzamczu, między skałkami, poprzez lasy i wzdłuż zbiorników wodnych poprowadzi nas Szlak Zamonitu oznaczony kolorem żółtym. Jego całkowita długość wynosi 95 km, a poszczególne punkty to: Dąbrowa Górnicza Gołonóg – Ząbkowice – Łęka – Niegowonice – Centuria – Podzamcze – Giebło – Mokrus – Siamoszyce – Poraj. W Niegowonicach możemy zwiedzić barokowo-klasycystyczny kościół z 1802 roku, a przechodząc przez Centurie podziwiać czysty strumień o tej samej nazwie. Nazwa szlaku pochodzi z połączenia dwóch słów „zamki” oraz „amonity” i nawiązuje do obozów letnich Katowickiej Chorągwi ZHP, organizowanych na terenie Jury.