Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 kwietnia 2018

Znamy mistrzów ortografii

Drukuj

10 kwietnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej odbył się III Wojewódzki Konkurs Ortograficzny SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII pod honorowym patronatem Biblioteki Miejskiej z Dąbrowy Górniczej, Przeglądu Dąbrowskiego, Wielkiej Ligi Czytelników.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach specjalnych oraz szkołach integracyjnych. Jego nadrzędnym celem było propagowanie wśród uczniów umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego oraz doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

W zmaganiach wzięli udział miłośnicy polskiej ortografii ze szkół województwa śląskiego. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: indywidualnie o tytuł Mistrza Ortografii oraz zespołowo o miano Szkoły Mistrzów Ortografii. Wszyscy laureaci wykazali się szczególnymi zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym, bardzo dobrym myśleniem logicznym i znajomością zasad ortograficznych.

Uczniów oceniała komisja w składzie: przewodnicząca – mgr Weronika Skrzekowska (doradca metodyczny języka polskiego i bibliotek szkolnych), członkowie – mgr Monika Bokri (przedstawiciel Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej), mgr Katarzyna Rogowicz (nauczyciel języka polskiego w SOSW w Dąbrowie Górniczej).

Podczas oficjalnej części konkursu głos zabrała Pani mgr Violetta Trzcina – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, która w pięknych słowach skierowanych do uczestników i nauczycieli pogratulowała laureatom, wręczyła dyplomy oraz nagrody i życzyła dalszych sukcesów.

Laureaci w kategorii indywidualnej:

I miejsce: Marcin Kozioł z SP 20 w Dąbrowie Górniczej

II miejsce: Gabriel Turański z SP 20 w Dąbrowie Górniczej

III miejsce: Maria Stojek z SOSW w Dąbrowie Górniczej

Laureaci w kategorii zespołowej:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

III miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Czytaj więcej

Strona główna

Miasto dopłaci do nowej taryfy za wodę i ścieki

Wiadomości

Ząbkowicki amfiteatr przejdzie metamorfozę

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Górki 5

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze wkładu rzeczowego – aportu