Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
30 grudnia 2021

Zgłoszenie szczepienia wykonanego za granicą do polskiego systemu ewidencji szczepień

Drukuj

Osoba, która zaszczepiła się przeciw COVID-19 poza granicami Polski może wprowadzić swoje dane do polskiego systemu ewidencji szczepień oraz otrzymać Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC). Wystarczy, że zgłosi się do dowolnego punktu szczepień wraz z wymaganymi dokumentami.

Jeśli osoba zaszczepiona za granicą nie posiada jeszcze wydanego przez inny kraj Unijnego Certyfikatu COVID-19 powinna zabrać ze sobą do punktu szczepień oryginał i kopię dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia wraz z tłumaczeniem dokumentu przez tłumacza przysięgłego. Będzie musiała też  wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty (za wyjątkiem oryginału zaświadczenia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Jeżeli osoba zaszczepiona za granicą posiada już Unijny Certyfikat COVID-19, który został wydany w innym kraju niż Polska, jej dane mogą zostać wprowadzone do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce. Do wybranego punktu szczepień należy wówczas zabrać ze sobą oryginał i kopię certyfikatu, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju. Niezbędne jest przedstawienie Unijnego Certyfikat COVID-19, potwierdzającego przyjęcie każdej z dawek. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski. Należy również wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kopia certyfikatu włączana jest do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Po wprowadzeniu do polskiego systemu ewidencji szczepień danych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 wykonanych poza granicami Polski, Unijny Certyfikat COVID-19 zostanie automatycznie wygenerowany. Można go pobrać z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel” albo poprosić o jego wydruk w punkcie szczepień lub w placówce podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie dawki przypominającej w Polsce

Po wprowadzeniu do polskiego systemu ewidencji szczepień, dawkę przypominającą szczepienia można przyjąć także w Polsce (jeśli od szczepienia w schemacie podstawowym minęło co najmniej 6 miesięcy lub 5 miesięcy w przypadku osób, które ukończyły 50 lat).

Uznanie szczepienia podstawowego przeciw COVID-19, wykonanego poza granicami Unii Europejskiej, możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek dopuszczonych do obrotu na jej terytorium lub równoważnych tym szczepionkom, które zostały ujęte w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Uznanie szczepienia przypominającego wykonanego za granicą możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce (Pfizer-BioNTech lub Moderna).

Czytaj więcej

Strona główna

Metropolia zachęca do zakładania ogrodów deszczowych

Wiadomości

Metrorower w Dąbrowie Górniczej od sierpnia [MAPA]

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Hybrydy dla policji z miejskim dofinansowaniem