Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
26 września 2022

Rozpoczynają się spotkania osiedlowe. Będziemy wybierać projekty do realizacji w DBP

Drukuj

Rozpoczęły się spotkania w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Mieszkańcy wszystkich dzielnic i osiedli będą rozmawiać o zgłoszonych pomysłach i zdecydują, które zostaną zrealizowane.

Projekty, które będą przedstawiane podczas spotkań, powstały na podstawie pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców na przełomie maja i czerwca. Propozycje dąbrowian zostały zweryfikowane pod kątem merytorycznym i prawnym.

– W ramach tej weryfikacji braliśmy pod uwagę m.in.: priorytety ustalone dla danych osiedli podczas serii marcowych spotkań, własności gruntów, zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także szacunkowe koszty ich realizacji – tłumaczą przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywizacji Obywatelskiej UM.

Podczas spotkań, mieszkańcy dowiedzą się, które zadania i w jakim kształcie są możliwe do realizacji. To będzie zarazem okazja do szczegółowych rozmów i podjęcia ostatecznej decyzji, co w ramach DBP należy zrobić w przyszłym roku.

Harmonogram spotkań

26 września 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedle: BROADWAY
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego, ul. Morcinka 4.
•    Osiedle: PIEKŁO
Miejsce spotkania: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29/1.

27 września 2022 r. godz. 17:00
•    Dzielnica: UJEJSCE
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20.
•    Osiedle: KUŹNICZKA NOWA
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej, ul. Kuźniczka Nowa 48.
•    Osiedle: REDEN-ADAMIECKI
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego, ul. Adamieckiego 12.

28 września 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedle: PODLESIE
Miejsca spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34.
•    Osiedle: STARA DĄBROWA
Miejsce spotkania: Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69.

29 września 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedle: STARY GOŁONÓG
Miejsca spotkania: III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa, ul. B. Prusa 3.
•    Osiedle: STASZIC
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1.

3 października 2022 r. godz. 17:00
•    Dzielnica: TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskiego 139.
•    Dzielnica: TRZEBIESŁAWICE
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Uczniowska 24.

4 października 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedle: OSIEDLE MŁODYCH HUTNIKÓW
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, al. Zwycięstwa 77.
•    Osiedle: RUDY
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Rudach, ul. Rudy 13a.

5 października 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedla: ŁĘKNICE
Miejsce spotkania: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35.
•    Osiedle: ALEJE
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1.

6 października 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedle: MYDLICE PÓLNOCNE
Miejsce spotkania: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a.
•    Osiedle: GOŁONÓG
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 18, al. J. Piłsudskiego 73.

10 października 2022 r. godz. 17:00
•    Dzielnice: STRZEMIESZYCE MAŁE
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61.|
•    Osiedle: ŁAZY BŁĘDOWSKIE
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.

11 października 2022 r. godz. 17:00
•    Osiedle: BŁĘDÓW
Miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.
•    Osiedle: GÓRKA GOŁONOSKA
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 18, al. J. Piłsudskiego 73.

11 października 2022 r. godz. 17:30
•    Dzielnica: ANTONIÓW
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4.  

12 października 2022 r. godz. 17.00
•    Osiedle: RATANICE
Miejsce spotkania: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.
•    Osiedle: KASPRZAK
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica, ul. Tysiąclecia 25.

13 października 2022 r. godz. 17.00
•    Osiedle: MYDLICE POŁUDNIOWE
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej, ul. Jaworowa 6.
•    Osiedle: MANHATTAN
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara, al. J. Piłsudskiego 24.
•    Osiedle: ŚRÓDMIEŚCIE
Miejsce spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja, ul. T. Kościuszki 25.

17 października 2022 r. godz. 17.00
•    Osiedle: ŁOSIEŃ
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

17 października 2022 r. godz. 18.00
•    Osiedle: OKRADZIONÓW
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie, ul. Białej Przemszy 23.

18 października 2022 r. godz. 17.00
•    Dzielnica: ŁĘKA
Miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Łęce, ul. Przelotowa 185a
•    Osiedle: REDEN
Miejsce spotkania: I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego, ul. M. Kopernika 40.
•    Osiedle: ZĄBKOWICE
Miejsce spotkania: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2.

19 października 2022 r. godz. 17.00
•    Osiedle: MARIANKI
Miejsce spotkania: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.
•    Osiedle: TWORZEŃ
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 11, al. J. Piłsudskiego 103.

20 października 2022 r. godz. 17.00
•    Osiedle: ZIELONA-KORZENIEC-DZIEWIĄTY
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego, ul. Konopnickiej 56.
•    Dzielnica: STRZEMIESZYCE WIELKIE
Miejsce spotkania: Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, oparty na spotkaniach i rozmowach, powrócił po dwuletniej, covidowej przerwie. Pula środków na zadania wskazane przez dąbrowian wynosi 7 mln zł. Kwoty dla poszczególnych osiedli zależą od liczby mieszkańców.

Najpierw, w marcu, mieszkańcy spotkali się i wskazali priorytety dla swoich osiedli. Do wyboru mieli sześć kategorii: infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze; miejsca postojowe i parkingi; zieleń, łąki kwietne, dosadzenia, pielęgnacja; zagospodarowanie przestrzeni wspólnych; projekty miękkie/społeczne; infrastruktura czasu wolnego.

Następnie, na przełomie maja i czerwca, każdy mieszkaniec mógł proponować konkretne zadania, które mieszczą się w ramach kategorii wybranej dla osiedla. Spośród 246 propozycji, 12 złożono niezgodnie z procedurą, a 4 po terminie. Tym sposobem zostało 230 bez uchybień formalnych.

Początkowo z Marianek i Starej Dąbrowy nie pojawiły się żadne propozycje. Mieszkańcy tych dzielnic będą mogli jednak porozmawiać o tym, co zrobić w ich okolicy.

– W przypadku Marianek bazowaliśmy na przygotowanym w zeszłym roku raporcie otwarcia dla dzielnicy, w którym zebrano m.in. uwagi i propozycje mieszkańców. Wiosną, jako priorytet, wskazali infrastrukturę czasu wolnego. Jedyny gminny teren, na którym można coś w tym zakresie wykonać, to plac za przystankiem. O zagospodarowaniu tego miejsca będzie można teraz porozmawiać – wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywizacji Obywatelskiej UM.

Podobnie wyglądała sytuacja na Starej Dąbrowie. Tam za punkt wyjścia posłużył raport, ponowne rozmowy z mieszkańcami, którzy odpowiadali na pytania ankieterów w trakcie jego przygotowywania, a także wizja w terenie.

– Problemem w dzielnicy jest zły stan chodników, dlatego propozycją do omówienia na spotkaniu będzie remont chodnika w rejonie V LO – mówi Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik.

Warto pamiętać, że w tym roku nie będzie realizowany ogólnomiejski Budżet Obywatelski. Prawo dopuszcza jego zawieszenie i w Dąbrowie Górniczej postanowiono z niego skorzystać. Taką decyzję na czerwcowej sesji podjęła Rada Miejska.

Przerwa w przeprowadzaniu tego procesu pozwoli m.in. na organizację konsultacji i warsztatów, podczas których z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, radnymi czy pracownikami urzędu będziemy pracować nad nowymi zasadami realizacji Budżetu Obywatelskiego – tłumaczy Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

W czasie rozmów o zawieszeniu BO przywoływano m.in. argument o trudności jednoczesnej realizacji dwóch budżetów – obywatelskiego i partycypacyjnego. Mówiono też o możliwości wprowadzenia zmian do jego regulaminu, czego wcześniej nie można było robić, a od końca maja pozwalają na to znowelizowane przepisy.

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży