Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
31 stycznia 2024

Zasady zapisów dzieci i harmonogram dyżuru wakacyjnego 2023/2024 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Drukuj

We wszystkich dyżurujących w Dąbrowie Górniczej przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

TUTAJ można zapoznać się z HARMONOGRAMEM DYŻURU WAKACYJNEGO 2023-2024

1. Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

2. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny zarówno do jednostki macierzystej, jak i do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 27 maja 2024 roku:

6-10 maja 2024 r. przyjmowanie kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny;

13-15 maja 2024 r. weryfikacja złożonych kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny;

16-24 maja 2024 r. przekazanie kart zgłoszeniowych przez jednostki macierzyste do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

27 maja 2024 r. publikacja listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Po powyższym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe jedynie, gdy jednostka dyżurująca dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisane zostanie na listę rezerwową.

4. Rodzice, którzy będą chcieli zrezygnować z dyżuru wakacyjnego są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do zadeklarowanego dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w celu wykreślenia dziecka z listy.

5. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na bieżąco będzie sprawdzana frekwencja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny. Po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor będzie mógł wykreślić dziecko z listy, a na to miejsce przyjąć kolejnego oczekującego przedszkolaka.

6. W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

7. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego.

8. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza (przedszkole macierzyste) przed zapisem na dyżur.

TUTAJ można zapoznać się z HARMONOGRAMEM DYŻURU WAKACYJNEGO 2023-2024

Czytaj więcej

Wiadomości

Polski Cukier Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach

Rekreacja

Liga wraca po przerwie. MKS gra w czwartek

Biznes

Przedsiębiorcy dowiedzą się, skąd brać zewnętrzne środki na działalność

Wiadomości

Konferencja Siła Kobiet