Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
26 listopada 2018

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Drukuj

Ile tak naprawdę dzielnic ma Dąbrowa Górnicza? Jakie granice powinny mieć jej jednostki pomocnicze? Czekamy na uwagi mieszkańców.

Zarządzeniem nr 2811.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.11.2018 przedłużony został czas trwania konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza.

Dotychczas odbyły się dwa warsztaty projektowe, których efektem jest propozycja -zobacz Wytyczne w sprawie wyznaczenia ilości i granic jednostek pomocniczych  w Dąbrowie Górniczej. To propozycja, która dzieli miasto na 18 dzielnic, w skład których wchodzą osiedla. Pierwszy etap składania uwag do przedstawionych propozycji podziału zakończył się 6 listopada.  Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami – Uwagi do wytycznych zgłoszone w terminie 24.X – 6 XI

Od 16 listopada rozpoczął się II etap zbierania uwag i opinii, tak aby jak najwięcej Dąbrowian wyraziło swoje zdania na temat wypracowanej propozycji podziału. Etap ten potrwa do 5 grudnia. Dodatkowo swoje uwagi można również przekazać osobiście podczas dyżuru pracowników w dniu 29 listopada w Centrum Aktywności Obywatelskiej do godz. 18.00. (pokój 108).Wszystkie złożone opinie zostaną wnikliwie przeanalizowane i przedstawione mieszkańcom podczas warsztatu w dniu 13 grudnia o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A (zapisy na warsztat do dnia 10 grudnia pod numerem telefony 518 270 597).

Link do mapy z wypracowana propozycją podziału

***

Jednostka pomocnicza to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy (miasta). Jednostki są ustanawiane przez radę miasta jako sołectwa, dzielnice, osiedla. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej, ale stanowią ważną strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając tym samym gminie wykonywanie jej zadań. O ile wyznaczenie granic jednostek wydaje się prostsze w tzw. „zielonych dzielnicach”, które mają już swoje historyczno-zwyczajowe korzenie, to o wiele trudniej wskazać ich ilość i granice w silnie zurbanizowanej części Dąbrowy Górniczej. Zapraszamy do wyrażania swojej opinii i udziału w konsultacjach.

Czytaj więcej

Wiadomości

Poradnia onkologiczna w Przychodni Merkury

Biznes

II przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej