Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 lutego 2023

Zadbaj o mowę, skonsultuj się z logopedą

Drukuj

6 marca, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, dzieci i młodzież z Dąbrowy Górniczej mogą skorzystać z bezpłatnych diagnoz logopedycznych. Zapisy trwają.

Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do logopedów, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

Konsultacje ze specjalistami prowadzone będą w godz.8-16. Zapisy pod numerami 512 996 494, 500 561 434. Akcja skierowana jest do rodziców dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji, a także przedszkolaków i uczniów uczęszczających do dąbrowskich placówek oświatowych.

6 marca bezpłatne diagnozy logopedyczne prowadzone będą w całej Polsce. Te wydarzenia, organizowane rokrocznie, są elementem obchodzonego tego dnia Europejskiego Dnia Logopedy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który znajduje się przy ul. Swobodnej 59, jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży m.in. z wadami wzroku, słuchu, mowy, niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi i autyzmem. To centrum edukacji i rehabilitacji, obejmujące opieką dzieci od pierwszych miesięcy życia, poprzez przedszkole i kolejne szczeble edukacji, aż po uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu rozwoju ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej