Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
13 lutego 2023

Ząbkowice z planem działania

Drukuj

Powstał Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic. Pomysły i propozycje, które zawiera, to efekt konsultacji przeprowadzonych w zeszłym roku. W ich trakcie, swoje zdanie wyrazili m.in. mieszkańcy dzielnicy i lokalni przedsiębiorcy.

Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic to kompleksowe opracowanie, obejmujące szereg działań, które mają pozytywnie wpłynąć na jakość życia w dzielnicy. Wskazali je mieszkańcy, eksperci, przedstawiciele środowiska biznesowego i urzędnicy, którzy w 2022 r. brali udział w konsultacjach. Ze względu na rangę i zasięg zaproponowanych przedsięwzięć, podzielono je m.in. na tzw. projekty flagowe i równoległe.

Wśród najważniejszych zadań, wskazano m.in.:

 • poprawę i uporządkowanie infrastruktury drogowej w dzielnicy, budowę obwodnicy i kompleksowy remont chodników;
 • modernizację Domu Kultury, która objęłaby remont budynku, stworzenie przed nim skweru i parkingu na tyłach, poszerzenie oferty kulturalnej;
 • remont budynku dworca, wprowadzenia do niego usług i powiększenie centrum przesiadkowego;
 • zagospodarowanie terenu po Hucie Szkła Gospodarczego, przeznaczenie go na zabudowę mieszkaniową, z jednoczesnym zachowaniem części obiektów poprzemysłowych;
 • rozbudowę przestrzeni służących rekreacji i spędzaniu wolnego czasu, m.in. w parku Tysiąclecia, na os. Młodych Hutników i os. Robotniczym.

Działania ujęte w planie to wyzwania dla samorządu, ale również dla sektora prywatnego czy instytucji publicznych. Projekty flagowe znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji, co w przyszłości pozwoli ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie na ich realizację.

Do pobrania: Lokalny Plan Działania dla Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji – Ząbkowice

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Dąbrowski bus dla seniora. Nowy numer i nieco niższe opłaty

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Rekreacja

MKS ostatni raz w rundzie zasadniczej zagra u siebie