9 sierpnia 2018

Wykazy nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 umieszczono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Rzecznej obręb Strzemieszyce Wielkie – ozn. nr: 5626/1 i 5626/2 k.m. 13.

Informację zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości).

Rzeczna – wykazy

Czytaj więcej

Wiadomości

Dopłaty do wody i ścieków

Wiadomości

Pomogą w walce z pijanymi kierowcami

Rekreacja

Nagrodzeni w sporcie

Wiadomości

Dwa budżety dla dąbrowian