Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 marca 2018

Umowa partnerska z Uniwersytetem Śląskim

Drukuj

6 marca w siedzibie dąbrowskiej szkoły została podpisana umowa partnerska pomiędzy V LO, a Wydziałem Prawa i Administracji oraz Instytutem Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W imieniu władz UŚ podpis złożyła dr Magdalena Półtorak z Wydziału Prawa i Administracji, a w imieniu Zamoyskiego dyrektor szkoły Anna Ornat.

Porozumienie zakłada m.in. stworzenie uczniom możliwości pogłębiania wiedzy i zainteresowań przy wsparciu wykładowców UŚ, prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich, uczestniczenie kadry UŚ w projektach realizowanych przez V LO, jak również stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży licealnej.

Ponadto umowa z Wydziałem Prawa i Administracji pozwala klasie humanistycznej w V LO posiadać status klasy prawniczej. Uroczyste podpisanie porozumienia zakończył wykład dr Magdaleny Półtorak pt. „Nie każdemu migrantowi – uchodźca, czyli o złożoności zjawiska z perspektywy prawa międzynarodowego”.

Sławomir Kozieł

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży