Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 lutego 2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Drukuj

Od 19 do 25 lutego trwa kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Związana z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw akcja ma na celu zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą są bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem dyżurować będą dąbrowscy policjanci.

w dniu 19 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Wydział Prewencji KMP Dąbrowa Górnicza
w dniu 20 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Wydział Kryminalny KMP Dąbrowa Górnicza
w dniu 21 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP Dąbrowa Górnicza
w dniu 22 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Wydział Ruchu Drogowego KMP Dąbrowa Górnicza
w dniu 23 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Zespół ds. Profilaktyki Społecznej , Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP Dąbrowa Górnicza
w dniu 24 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Wydział Kryminalny KMP Dąbrowa Górnicza
w dniu 25 lutego 2018 roku w godz. 9.00 do 14.00 – Wydział Prewencji KMP Dąbrowa Górnicza

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej od poniedziałku do piątku bezpłatnych porad prawnych udzielają kuratorzy zawodowi.

Kuratorzy Zawodowi z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych porad będą udzielać w pokoju 016 mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na parterze od 19 do 23 lutego, w godzinach od 8.00 do 15.00

Kuratorzy Zawodowi z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich porad będą udzielać w budynku Sądu rejonowego – II piętro – w pokojach nr 226, 227, 228 od 19 do 23 lutego, w godzinach od 8.00 do 15.30

 

Informator pokrzywdzonego

 

W Dąbrowie Górniczej przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy. Udzielają jej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 2

tel. 32-262-25-28, 32-268-15-14

 

MOPS-Zespół Metodyczno-Konsultacyjny

ul. Piłsudskiego 2

tel. 32- 262-25-28 wew. 267

realizujący zadania korekcyjno-edukacyjne, oferuje pomoc psychologiczną w poniedziałki, wtorki i środy od 7.00-15.00, oferuje pomoc specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w czwartek od 7.00-17.00, piątek od 7.00-13.00,

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 3-go Maja 22

tel. 32-262-86-31

oferuje pomoc psychologiczną: poniedziałek, wtorek, czwartek- 7.00-19.00, środa, piątek-7.00-15.00, pomoc prawną: poniedziałek od 13.00-18.00

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przy OIK

ul. 3-go Maja 22

tel. 32-262-38-11

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Graniczna 23 (w budynku Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 212a i sala narad)

tel. 32-295-96-21

mieszcząca się , czynna w każdy czwartek od 15.00-17.00, Referat Profilaktyki Uzależnień codziennie od 7.30-15.30.

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy NS ZOZ MERKURY

ul. Adamieckiego 13 ( wejście boczne od strony garaży )

tel. 32-262-97-02

czynny w środy, czwartki i piątki od godziny 16.00-18.00. Oferuje bezpłatne porady, wsparcie i informacje dotyczące przemocy w zakresie przepisów prawa i nadużywania alkoholu: prawnik w środy, psycholog w czwartki, specjalista psychoterapii uzależnień w piątki,

 

Stowarzyszenie „ Dar Serca”

ul. Laski 107

tel. 505-272-80

realizujący zadania korekcyjno-edukacyjne,

 

Fundacja „Godne Życie”

ul. Gwardii Ludowej 107

tel. 505-582-720

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-19.30, realizująca zadania korekcyjno-edukacyjne

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży