Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
1 lutego 2019

Teatr im pomaga

Drukuj

Grupa Teatralna „NaOpAk” to zespół młodych ludzi, którzy od kilku lat przygotowują ambitne spektakle. Pomysły czerpią z bacznej obserwacji zachowań ludzkich. Kilka dni temu znów wystąpili przed publicznością. Tym razem w Piwnicy Teatralnej PKZ. Kolejny występ pt. „Pół żartem, pół serio” zaplanowany jest na przeglądzie artystycznym „Mam talent” 30 marca. Jednocześnie grupa otrzymała propozycję powtórzenia spektaklu „Poczekalnia” dla dąbrowskich uczniów.

Małą próbkę tego co prezentują młodzi aktorzy można zobaczyć w materiale filmowym zrealizowanym przez telewizję Telpol.

„Grupa Teatralna – NaOpAk” powstała 1 listopada 2015 roku i działa w filii Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Okradzionowie. Pomysłodawczynią zajęć prowadzonych w formie dramy jest wychowawczyni Katarzyna Jelonek. Ona też opiekuje się młodymi aktorami.

Pierwotnie celem programu miała być pomoc nowoprzyjętym wychowankom Placówki w zaaklimatyzowaniu się do nowych warunków z wykorzystaniem techniki psychodramy. Pozwoliłoby to na wyjście naprzeciw trudnościom z jakimi dzieci te trafiły do placówki: nieśmiałości, brakowi empatii, niskiemu poczuciu własnej wartości czy problemom z wyrażaniem własnych uczuć. Szybko jednak okazało się, że wychowankowie zgłaszający się na zajęcia chcą czegoś więcej, chcą wyjścia na zewnątrz „Przystani”. I tak się też stało.

Obecnie grupa „NaOpAk” liczy sześć osób. Troje z nich jest w niej od chwili powstania. W trakcie ponad trzech lat działalności, skład Grupy zmieniał się w sposób dynamiczny, większość wychowanków kończy przygodę z teatrem w momencie opuszczenia Placówki.

Młodzi aktorzy najczęściej występują poza Placówką – w szkołach, przedszkolach, na eventach, festynach. Są zapraszani zarówno przez instytucje z terenu Dąbrowy Górniczej, jak i okolicznych miast. Na swym koncie mają również udział w kilku przeglądach zespołów artystycznych.

Większość scenariuszy przedstawień powstaje na bazie wcześniejszych doświadczeń życiowych albo sytuacji pojawiających się w trakcie pobytu w POW. Członkowie zespołu lubują się również w podglądaniu zachowań swoich grup rówieśniczych i całego społeczeństwa. Podejrzane i opowiedziane historie są następnie przekształcane przez osobę prowadzącą zajęcia w jeden spójny scenariusz. Terapeuta omawia wspólnie z wychowankami przedstawioną w nim historię oraz kanwę kolejnych wydarzeń. Ostatnim, choć najbardziej pracochłonnym etapem jest wybranie dla siebie ról oraz wyuczenie się ich. Występ na scenie, choć bywa najbardziej stresogenny, jest postrzegany przez wszystkich jako najprzyjemniejsza część całego procesu. Warto jednak zauważyć, że podczas prób wychowankowie nie tylko przygotowują się do przedstawień. Ucząc się aktorskiego rzemiosła Wcielają się w różnorodne życiowe role, odgrywają scenki opowiadając w taki sposób o swoich problemach. Dzięki temu cały program ma ogromną wartość terapeutyczną.

Komuś, kto nie ma pojęcia czym zajmuje się placówka opiekuńczo-wychowawcza raczej nie przyjdzie do głowy, żeby takie miejsce nazwać magicznym. A jednak w „Przystani” czasem dzieją się cuda. Gdyby się temu dobrze przyjrzeć, to może się nawet okazać, że cuda dzieją się tu częściej niż w jakimkolwiek innym miejscu. Bo czyż cudem nie będzie uśmiech pojawiający się na twarzy Amelki*, która dotąd zawsze chodziła smutna? I czy cudem nie będzie słowo „kocham” Krysi*, która nigdy wcześniej do nikogo zrozumiale się nie odezwała? Albo czy nie jest nim piątka w indeksie Pawła* – pierwszego placówkowego studenta? Tak, oto są przykłady malutkich cudów! I żeby je dostrzec wcale nie trzeba zakładać na nos mocno różowych okularów.

****

Placówka „Przystań” to wyjątkowe miejsce. Tu znajdują swój dom dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Tutaj uczą się i przygotowują do samodzielnego życia. Pomóc ma im w tym także aktywność i udział w programach, które z myślą o nich przygotowują opiekunowie.

I tak wychowawcy „Przystani” są pomysłodawcami i realizatorami dwóch takich programów, które cieszą się nieustannym zainteresowaniem dzieci. Poza grupą teatralną jest także program profilaktyczno – edukacyjny „COOLturka”, prowadzony od 2017 r. Jego autorem i moderatorem jest pedagog POW pani Monika Sosińska–Szwaczka.

W ramach programu podopieczni biorą udział w różnorakich wydarzeniach kulturalnych, od klasycznych po ultra nowoczesne. Prowadzący zajęcia wszystkimi dostępnymi sposobami dbają o to, aby uczestnicząc w danym wydarzeniu byli nie widzami, lecz odbiorcami rozrywki i sztuki.

– Bo nie chodzi o to – mówi pani Monika – by tylko czegoś wysłuchać czy coś zobaczyć, ale o to, żeby umieć podzielić się z innymi swoimi odczuciami, emocjami, przeżyciami. A przy tej okazji dowiedzieć się jak widzą i czują inni.

Można zatem powiedzieć, że program prowadzi do pogłębienia wzajemnych, pozytywnych relacji, a także pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych, wspiera podnoszenie poczucia własnej wartości, wskazuje nowe możliwości zagospodarowania czasu wolnego – bez konieczności sięgania po jakiekolwiek środki psychoaktywne. Równie ważną, a kto wie czy aby nie ważniejszą sprawą jest możliwość spotkania się twarzą w twarz z aktorami, piosenkarzami po ich występie. To uczy – samokontroli, obycia, wyrażania swoich myśli i sądów.

W ostatnim czasie – dzięki uprzejmości organizatorów – wychowankowie zostali zaproszeni na koncerty Dawida Podsiadło, Korteza, Andrzeja „Piaska” Piasecznego, Ani Dąbrowskiej, Michała Szpaka, na rewię „Disney on Ice” czy musical familijny „Zorro”.

Czytaj więcej

Wiadomości

Koleje Śląskie ze specjalną ofertą na wakacje

Wiadomości

Skrzyżowanie al. Róż/Legionów Polskich otwarte

Kultura

Graj i odkrywaj historię miasta

Wiadomości

Maturzyści poznali wyniki egzaminu