Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
22 stycznia 2018

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Drukuj

Do osób pobierających świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze, których członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Od 1 stycznia 2018r. zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego przekazane zostały przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojewodzie Śląskiemu.

W związku z tym zadanie koordynacji świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PS XIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Czytaj więcej

Wiadomości

Koleje Śląskie ze specjalną ofertą na wakacje

Wiadomości

Skrzyżowanie al. Róż/Legionów Polskich otwarte

Kultura

Graj i odkrywaj historię miasta

Wiadomości

Maturzyści poznali wyniki egzaminu