13 kwietnia 2019

Strajk nauczycieli – egzaminy ósmoklasistów

Zaplanowane na przyszły tydzień egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie z planem we wszystkich dąbrowskich szkołach. Mimo trwającego strajku pracowników oświaty, udało się skompletować składy egzaminacyjne. Ponieważ do komisji przeprowadzających egzaminy zostali włączeni między innymi kierownicy świetlic, ograniczona będzie opieka w szkolnych świetlicach. W każdej ze szkół sytuacja jest inna, dlatego prosimy rodziców o sprawdzanie bieżących informacji w placówkach, do których uczęszczają dzieci.

Na czas strajku kontynuowana jest specjalna oferta dąbrowskich placówek kulturalnych i sportowych (aż do 17 kwietnia, do czasu przerwy świątecznej). Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych zajęć w placówkach  ̶  Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Sportu i Rekreacji, Nemo – Wodny Świat, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej.

 

Czytaj więcej

Wiadomości

16. Festiwal Nauki w Akademii WSB

Wszystkie dąbrowskie żłobki przystąpiły do programu dotacji

Wiadomości

Dzień Otwarty Rehabilitacji w SOSW

Wiadomości

Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki w Hali Centrum