Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
8 lutego 2018

Skuteczny start do zatrudnienia

Drukuj

Fundacja Imago zaprasza do udziału w stażach i szkoleniach zawodowych realizowanych w ramach projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I.” Głównym celem projektu jest włączenie społeczne 70 osób będących mieszkańcami terenów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji.

Zapraszamy:
mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
-są osobami pełnoletnimi
-są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo
-zamieszkują na obszarach rewitalizowanych tj. Osiedle Łączna, Osiedle Mickiewicza/Norwida oraz Ząbkowice.

Oferujemy:
– staże zawodowe min. 3 miesiące u pracodawców z możliwością przedłużenia
– szkolenia zawodowe do kwoty 3.200 zł na osobę zgodne z potrzebami
– kompleksową ocenę kwalifikacji i kompetencji, która pozwoli na wybór ścieżki zawodowej
– wsparcie w poszukiwaniu pracy
– kontakt z pracodawcą (pośrednictwo pracy)
– środki na wsparcie zatrudnienia dla pracodawców.

Zapewniamy:
– stypendia szkoleniowe i stażowe
– zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
– refundację opieki nad dzieckiem

Program jest realizowany w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 r.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu:
Biuro Projektu Fundacji Imago ma siedzibę w Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. H. Sienkiewicza 6A
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 512 813 201 (w godz. 9.00-17.00)
www.fundacjaimago.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020r.

Realizatorzy projektu:

Lider – Gmina Dąbrowa Górnicza
Partnerzy – Fundacja Imago oraz Stowarzyszenie Razem w Przyszłość

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych