Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
15 lutego 2018

Są pieniądze na dokształcanie

Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 12 do 28 lutego 2018 r.

Druk Wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego oraz Zasady ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

dostępne są na stronie http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju 21 (I piętro).

 

                                    

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2018 r. dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 357,480 tys. zł.

UWAGA: w przypadku wpłynięcia wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, których łączna wartość dwukrotnie przekroczy przyznany limit Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zastrzega sobie prawo zakończenia naboru przed terminem ustalonym powyżej. Informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru ukaże się na co najmniej jeden dzień przed ostateczną datą zamykającą nabór wniosków.

 

W 2018 r. obowiązują następujące priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Kryteria oceny wniosków:

 • zgodność dofinansowywanych działań z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (obligatoryjne kryterium oceny),
 • zgodność wartości dofinansowywanych działań z KFS z maksymalną wartością opisaną w § 3 3 Zasad ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. (obligatoryjne kryterium oceny),
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • koszty kształcenia ustawicznego wskazanego do sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego certyfikatu jakości usług kształcenia ustawicznego,
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym,
 • finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń zawodowych,
 • korzystanie w 2017 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

UWAGA: kryterium oceny wymienione w pkt. 9 zastosowane zostanie w przypadku jeśli wartość złożonych przez pracodawców wniosków przekroczy dostępny limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, w pokoju 21 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem 32-262-37-39, wew. 206, 211 oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Czytaj więcej

Wiadomości

Poradnia onkologiczna w Przychodni Merkury

Biznes

II przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej