Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 lipca 2024

S1 w pełni dostępna

Drukuj

Kierowcy jadący drogą ekspresową S1 pomiędzy węzłami Pogoria i Podwarpie mogą w pełni korzystać ze standardu, jaki przewidziano dla tego typu tras. Na odcinku 6,6 km zniknęły zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości.

To efekt modernizacji drogi krajowej nr 1, która po kompleksowej przebudowie stała się drogą ekspresową S1. Inwestycję zrealizowano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ekspresówka zastąpiła DK1

W ramach inwestycji powstał nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 o długości 6,61 km wraz z węzłem Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Nowa droga przebiega w śladzie wcześniejszej DK1. Teraz kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów jezdni w każdym kierunku i rozwijać prędkość do 120 km/h. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich: dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. Zrealizowano także drogi dojazdowe o łącznej długości około 5,8 km oraz 4,6 km dróg łącznikowych. Przebudowano 2,3 km istniejących lokalnych dróg.

Na inwestycji zyskali nie tylko kierowcy, bowiem wraz z budową dróg, powstało ponad 2,2 km ścieżek rowerowych, które znacząco usprawniły komunikację lokalną dla okolicznych mieszkańców. Za ograniczenie hałasu z ruchu komunikacyjnego odpowiada ponad 3,8 km wybudowanych ekranów akustycznych.

Trwają prace przy węźle Pogoria

Czasowa organizacja ruchu obowiązuje jeszcze w rejonie węzła Pogoria. Trwa tam dodatkowa inwestycja, która polega na wyburzeniu wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej DW796 i wybudowaniu nowej konstrukcji. Prace mają potrwać do końca roku. W tym miejscu, do czasu zakończenia robót, funkcjonować będzie tymczasowe owalne rondo wraz z łącznicami węzła komunikującymi ulice Armii Krajowej i Św. Antoniego. Tam też zawężono jezdnie do jednego pasa w każdym z kierunków i wprowadzono limit prędkości do 40 km/h.

Bezpieczeństwo i przebudowy sieci

W ramach modernizacji przybyło szereg urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano m.in. 27 kilometrów barier energochłonnych, 11 000 m2 oznakowania poziomego, ponad 13 km ogrodzeń (w tym blisko 4 km wygrodzeń herpetologicznych dla zwierząt) i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Doświetlono nowo powstałe węzły i drogi łącznikowe za pomocą blisko 450 latarni, a woda opadowa z nowo powstałej kanalizacji deszczowej znajdzie swoje ujście m.in. w pięciu nowych zbiornikach retencyjnych wyposażonych w dwie przepompownie.

Roboty branżowe objęły wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę wielkośrednicowych wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a także przebudowę gazociągów przesyłowych należących do zewnętrznych operatorów‎. Przebudowano także kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową linię wysokiego napięcia, sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne.

Drogowa inwestycja z unijnym wsparciem

Umowę na przebudowę niemal 7-kilometrowego odcinka DK1 na drogę ekspresową podpisano 11 września 2020 r. Wykonawcą prac był Budimex S.A. Kolejnym krokiem było przekazanie placu budowy, które nastąpiło 11 lutego 2021 r. Dla tej inwestycji, 24 stycznia 2023 r., uzyskano zamienną decyzję ZRiD, co umożliwiło pełną realizację robót budowlanych przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Wartość umowy podstawowej na wykonanie robót budowlanych to ponad 282 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 312,9 mln zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie niemal 168,4 mln zł.

Ekspresowe połączenie w województwie

Docelowo cała droga S1 w województwie śląskim będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od autostrady A1 i lotniska w Pyrzowicach do granicy państwa w Zwardoniu, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. W trakcie realizacji jest ponad 40 km nowego przebiegu S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą oraz 8,5 km przygranicznego odcinka Przybędza – Milówka. GDDKiA jest też na końcowym etapie opracowywania projektów przebudowy S1 od Dąbrowy Górniczej do Mysłowic.

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli osi drogowej Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej

Wiadomości

Studenci opracowali modelowe zagospodarowanie terenu

Komunikaty

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Biznes

„Lokal na start” czeka do końca miesiąca