Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 lipca 2024

Rządowy program pomocy uczniom z niepełnosprawnością

Drukuj

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do 5 września 2024 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025. Wniosek o udzielenie pomocy mogą składać:

 • opiekunowie ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • nauczyciel
 • pracownik socjalny
 • inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2024 określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046) oraz w uchwale nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Czytaj więcej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej

Wiadomości

Studenci opracowali modelowe zagospodarowanie terenu

Komunikaty

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu