Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
30 maja 2022

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpocznie się 3 czerwca

Drukuj

Nabór uzupełniający do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzony będzie tylko w tych placówkach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Ich wykaz znajdować się będzie na stronie naborowej dla rodziców w zakładce OFERTY PLACÓWEK.

Rekrutacja rozpocznie się 3 czerwca o godz. 8:00 i zakończy 10 czerwca 2022 r. o godz. 15:00. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.  

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej: https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/ 

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej. Rodzice i opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu w celu wypełnienia wniosku będą mogli zgłaszać się do przedszkoli, które traktują jako pierwszy wybór. 

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego. Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do: 

 • Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 
 • Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi 
 • lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Ze szczegółowymi informacjami o zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na stronie: https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/ 

Czytaj więcej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej

Wiadomości

Studenci opracowali modelowe zagospodarowanie terenu

Komunikaty

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu