Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
22 marca 2018

Rada Seniorów zakończyła kadencję

Drukuj

Swoją działalność zakończyła Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza I kadencji. 15 osobowy skład Rady Seniorów, w pracach którego czynny udział udział brali zarówno mieszkańcy miasta, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz środowiska senioralnego, nie tylko współtworzył czy opiniował dokumenty strategiczne miasta, lecz także podejmował inicjatywy na rzecz osób starszych oraz brał udział w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Działalność Rady Seniorów oparta była o zespoły ds. edukacji, kultury i wypoczynku, ds. profilaktyki i promocji zdrowia, ds. aktywizacji środowiska seniorów. W czasie trwania kadencji Rada odbyła 47 posiedzeń, pełniła cykliczne dyżury oraz brała udział w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Na wspólnych posiedzeniach omawiane były problemy związane z barierami architektonicznymi i sposobami ich likwidacji oraz działalność w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej seniorów, badań profilaktycznych, programu profilaktyki zdrowotnej.

Z inicjatywy Rady została zorganizowana konferencja pod nazwą „Miasto Seniorom”, na której prezentowały się instytucje, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz seniorów. Dzięki staraniom Rady Seniorów Miasto Dąbrowa Górnicza przystąpiło do programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz została stworzona oraz powstał program Dąbrowska Koperta Życia. Na wniosek Rady Seniorów Rada Miejska ustanowiła dzień 15 czerwca Dąbrowskim Dniem Seniora. Rada organizowała spotkania literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz w ramach akcji „Bezpieczny Senior” spotkanie z policją. Rada Seniorów uczestniczyła w Obywatelskim Parlamencie Senioralnym w Warszawie.

Członkowie Rady Seniorów brali udział w szkoleniach miejscowych i wyjazdowych dotyczących między innymi korzystania z funduszy ASOS i FIO, jak również w szkoleniach „Modelowe Rady Seniorów” organizowanych przez Stowarzyszenia Bona Fides z Katowic, „Kompetentna Rada Seniorów w Gminie Dąbrowa Górnicza” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” oraz Zagłębiowskim Alarmie Smogowym.

Rada nawiązała współpracę z Radami Seniorów w Sosnowcu, Katowicach, Czeladzi, Jaworznie, Łazach i Wrocławiu.

Aktualnie trwa proces wyboru członków kolejnej kadencji Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, którzy już wkrótce rozpoczną dalsze działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Bieżące informacje dotyczące działalności Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza znajdują się na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Dąbrowski bus dla seniora. Nowy numer i nieco niższe opłaty

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Rekreacja

MKS ostatni raz w rundzie zasadniczej zagra u siebie