13 grudnia 2018

Przenosiny bez obaw

Reforma oświaty wymusiła przenosiny Szkoły Podstawowej nr 3 do pobliskiego budynku Zespołu Szkół Sportowych. Rodzice uczniów „trójki” nie powinni niczego się obawiać, bo dzieci w nowym miejscu będą mieć dobre warunki do nauki i rozwoju.

12 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta z rodzicami uczniów uczęszczających do SP 3. Rodzicie mieli okazję, żeby dokładnie obejrzeć znajdujący się po sąsiedzku Zespół Szkół Sportowych, a także porozmawiać o koniecznych przenosinach. Wszelkie uwagi, pytania i wątpliwości zgłoszone przez część rodziców, zostaną szczegółowo przeanalizowane, aby jak najlepiej przygotować się do przyszłorocznej zmiany. 

Konieczność przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 3 do budynku Zespołu Szkół Sportowych to konsekwencja reformy oświaty, wprowadzonej w 2016r. Po likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioletnich szkół podstawowych, budynek SP 3 stał się zbyt mały, żeby pomieścić wszystkich uczniów, których w tej chwili jest 607. Z powodu przepełnienia i dla uniknięcia dwuzmianowości, już w tym roku szkolnym uczniowie klas VII i VIII uczą się w budynku ZSS.

Zespół Szkół Sportowych, po kompleksowej modernizacji, to nowoczesny obiekt, dysponujący odpowiednią liczbą sal dydaktycznych, profesjonalnym zapleczem sportowym, basenem, salami rekreacyjnymi czy centrum zajęć pozalekcyjnych. Dzięki temu uczniowie SP 3 będą mieć dobre warunki do nauki, a także realizacji zajęć dodatkowych czy udziału w konkursach, występach i przedstawieniach. Klasy podstawowe zostaną ulokowane w innym segmencie niż liceum, dlatego dzieci nie będą odczuwać dyskomfortu z powodu przebywania w towarzystwie nastolatków. Jednocześnie priorytetem będzie ułożenie takiego planu lekcji, żeby uczniowie klas I-III rozpoczynali naukę rano.

Po likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioletnich podstawówek, utrzymywanie szkół w dwóch budynkach znajdujących się w bardzo bliskiej odległości byłoby bezzasadne i generujące koszty. Przede wszystkim takie rozwiązanie niekorzystnie odbiłoby się na dzieciach. SP 3, która jest w gorszym stanie technicznym i wymaga remontów, byłaby przepełniona, a uczniowie uczyliby się tam na zmiany. Dane demograficzne wskazują, że w roku szkolnym 2020/21 liczba uczniów może sięgnąć 708, czyli ponad 100 więcej niż obecnie, a cztery lata później nawet 728. Z kolei ze zmodernizowanego budynku ZSS korzystałoby mniej uczniów, niż jest on w stanie pomieścić.

SP 3 do ZSS zostanie przeniesiona 1 września 2019 r., po podjęciu uchwał przez dąbrowską Radę Miejską. Radni mają zająć się nimi w styczniu. Nauczyciele, a także pracownicy administracji i obsługi SP 3 zatrudnieni na czas nieokreślony, będą mieć zapewnione zatrudnienie w szkole przeniesionej do ZSS.

Czytaj więcej

Wiadomości

Prezydent spotkał się z przedstawicielami NGO

Wiadomości

Nowe oświetlenie na ulicach

Kultura

WEEKEND W MIEŚCIE

Wiadomości

Głosuj w konkursie Modernizacja Roku!