Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
16 maja 2018

Przemoc jest przestępstwem

Drukuj

16 maja o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a odbędzie się spotkanie z Katarzyną Myślińską – Robakowską z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej na temat przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. To część projektu „Bezpieczny Senior”.

Spotkanie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ochrony przed przemocą, w tym stosowania procedury „Niebieskiej Karty”, korzystania  z pomocy i wsparcia instytucji,  które działają w mieście.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie niezależnie od statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Przemoc w rodzinie  to zamierzone działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody. Przemoc fizyczna to wszelkiego rodzaju działania wobec starszych powodujące nieprzypadkowe urazy: stłuczenia, złamania, oparzenia, okaleczenia, urazy wewnętrzne, głodzenie, izolowanie itp. Przemoc emocjonalna to rozmyślne zachowania prowadzące do zaburzeń osobowości, niskiego poczucie własnej wartości, stanów nerwicowych i lękowych, są to m.in. wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne lub  nieadekwatne wymagania oraz konflikty. Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb osób starszych zarówno fizycznych (właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo itp.) jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski itp.) Wykorzystywanie seksualne to każde zachowanie osoby dorosłej, silniejszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem osoby starszej. Oprócz kontaktów seksualnych obejmuje zachowania ekshibicjonistyczne, uwodzenie, świadome czynienie świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się czy oglądania pornografii.

Projekt „Bezpieczny Senior”, jako element miejskiego programu „Bezpieczna Dąbrowa”, ukierunkowany jest na zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie świadomości uczestników na temat przemocy, ochrony przed niebezpieczeństwem, zachęceniu do aktywności społecznej. Realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy współpracy z Miejską Komendą Policji oraz partnerami zewnętrznymi: Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Dąbrowiacy” oraz Klubem Seniora i Juniora „Manhattan” Stowarzyszenia „Razem w przyszłość”.

Najbliższe spotkania, na które zaprasza się wszystkich zainteresowanych,  to:

 • z grupą seniorów Stowarzyszenia Aktywności Społecznej  „Dąbrowiacy” – 16 maja w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6A.
 • z grupą seniorów z klubu Seniora – Juniora „Manhattan” Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” – 20 czerwca w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 34E/661A.
 • z grupą seniorów w Dziennym Domu Senior Wigor – 18 lipca w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa 4A.

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię bić lub w inny sposób się nad Tobą znęcać! Przemoc jest przestępstwem.

Czytaj więcej

Wiadomości

Koleje Śląskie ze specjalną ofertą na wakacje

Wiadomości

Skrzyżowanie al. Róż/Legionów Polskich otwarte

Kultura

Graj i odkrywaj historię miasta

Wiadomości

Maturzyści poznali wyniki egzaminu