Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
25 stycznia 2019

Przekształcenie z bonifikatą

Drukuj

W Dąbrowie Górniczej będzie można skorzystać z bonifikaty przy opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska.

W zeszłym roku została uchwalona ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Mówi m.in. o tym, że po zapłacie 20-krotność rocznej opłaty od użytkowania, użytkownik stanie się właścicielem gruntu. Ustawa daje też możliwość samorządom na stosowanie bonifikat przy jednorazowej wpłacie danej kwoty.

Dąbrowscy radni, na wniosek prezydenta miasta, na sesji 23 stycznia zdecydowali o wysokości bonifikat:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów otrzymają z Urzędu Miejskiego zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, sami nie muszą o nie występować. Na jego podstawie będą mogli skorzystać z bonifikaty.

Warunkiem jej udzielenia jest brak zaległości z tytułu opłat rocznych związanych z użytkowaniem wieczystym. W przypadku zaległości, zniżka będzie uwzględniona po ich uregulowaniu.

W Dąbrowie Górniczej jest ok.25 tys. użytkowników wieczystych gruntów, na których stoją budynki mieszkalne. Ci, którzy do 31 marca nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, powinni wnieść roczną opłatę za użytkowanie. Jeżeli po otrzymaniu zaświadczenia będą chcieli skorzystać ze zniżki, należność zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconą za 2019r.

Bonifikaty dotyczą też nieruchomości mieszkalnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. W takich przypadkach ich udzielenie nastąpi z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej de minimis.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej