25 maja 2020

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim

Chcesz pracować w Urzędzie Miejskim? Sprawdź, na jakie stanowiska trwają obecnie nabory! 

Jeśli posiadasz cechy takie jak: identyfikacja z Dąbrową Górniczą, komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole – sprawdź naszą ofertę!

Oferta pracy: Inspektor – Administrator sieci komputerowych w Wydziale Informatyki – więcej informacji

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • administracja siecią informatyczną urzędu,
 • administracja urządzeniami Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
 • administracja urządzeniami firewall,
 • wsparcie użytkowników oraz administratorów w zakresie rozwiązywania problemów sieciowych,
 • udział w projektach wdrożeniowych,
 • tworzenie dokumentacji sieci komputerowych,
 • inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego,
 • realizacja zadań administratora na terenie miasta w rozproszonych punktach węzłowych sieci (konieczna możliwość dojazdów).

Aplikuj na stanowisko Inspektora w Wydziale Informatyki wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny!


***

Staż z urzędu pracy: SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH / Wydział Informatyki – więcej informacji

 • Prace związane z utrzymywanie systemów informatycznych Urzędu
 • Dostosowanie systemów do bieżących potrzeb i wymagań użytkowników
 • Poszukiwanie gotowych rozwiązań wg zapotrzebowania Urzędu
 • Dokumentowanie podjętych działań
 • Czynny udział w pracach zespołowych

Rekrutacja stażystów odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany formularz rekrutacyjny.

Staż z urzędu pracy: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY / Wydział Marki Miasta – więcej informacji

 • Pisanie i redagowanie tekstów
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych
 • Pomoc w osbłudze kanałów social media
 • Obsługa korespondencji i urządzeń biurowych
 • Czynny udział w pracach zespołowych

Rekrutacja stażystów odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany formularz rekrutacyjny.

Staż z urzędu pracy: TECHNIK PRAC BIUROWYCH – więcej informacji

 • Archiwizacja dokumentów wydziału
 • Przekazywanie korespondencji między wydziałami
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Redagowanie pism
 • Przygotowywanie korespondencji do wysyłki na zewnątrz
 • Kompletowanie dokumentacji
 • Wprowadzanie danych do programów komputerowych
 • Czynny udział w pracach zespołowych w wydziale

Rekrutacja stażystów odbywa się wyłącznie poprzez dedykowany formularz rekrutacyjny.

Wymagania:

 • Osoba musi być zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
 • Kandydat nie może posiadać aktualnego doświadczenia zawodowego (zatrudnienie lub staż) na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 

Czytaj więcej

Rekreacja

Akcja Lato 2020 – Aktywne Lato z CSiR!

Wiadomości

Dąbrowa mówi NIE nielegalnym odpadom

Nieruchomości

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

W niedzielę, 12 lipca wybieramy Prezydenta RP