13 lutego 2018

Poszukiwani kandydaci

Nabór Kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIV/739/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej statutu Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza mogą kandydować osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Zgłoszenia kandydata może dokonać osobiście osoba zainteresowana – w ramach wolnego naboru lub podmiot działający na rzecz osób starszych i na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych i na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza może zgłosić 1 kandydata.

4. Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie od 12.02.2018r do 5.03.2018r.: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 (stanowisko 13)

5. Za pracę w Radzie Seniorów nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny.

6. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie podana w terminie do 12.03.2018r.

 

Wszystkie dokumenty i szczegółowe zasady dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego

 

formularz zgłoszeniowy

lista poparcia

Czytaj więcej

Dobry występ w pucharze

Wiadomości

Pierwsze kroki w biznesie

Wiadomości

Szukają sprawcy napadu

Wiadomości

Starocie na Jarmarku