Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
9 lipca 2018

Porozmawiajmy o dotacjach

Drukuj

Zgodnie z wieloletnią tradycją okres wakacyjny w Dąbrowie Górniczej zarezerwowaliśmy na prace nad przygotowaniem Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pierwsze z serii spotkań dotyczyć będą wypracowania zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2019 r. Spotkanie „Porozmawiajmy o dotacjach” odbędzie się w dniach 12 i 19 lipca 2018 roku w godzinach 17.00-18.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Chcemy się spotkać, aby stworzyć platformę wymiany uwag i opinii dotyczących zarówno prac komisji konkursowych, jak i karty oceny projektów, by wspólnie wypracować zasady przyznawania dotacji dla NGO. Porozmawiamy również o formach współpracy oraz priorytetach na rok 2019.

Zapisów na spotkania należy dokonać telefonicznie (668 573 952) luba mailowo (cao@dabrowa-gornicza.pl)

Poniżej kilka dat istotnych z punktu widzenia działalności podmiotów społecznych:

 • do 3 sierpnia 2018 r. – termin zgłaszania przed NGO uwag dotyczących obecnie funkcjonującego programu współpracy oraz przesłania propozycji planowanych przez ngo zadań do realizacji w roku 2019 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych przez okres dłuższy niż 1 rok; pobierz zadania 2019
 • do 13 sierpnia 2018 r. – wypracowanie przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2019r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków;
 • 12-21 września 2018 r. – spotkania branżowe z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej

Wiadomości

Poradnia onkologiczna w Przychodni Merkury

Biznes

II przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Rekreacja

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Transportowej i ul. Rudnej